Konsumpcja drobiu w 2014 roku – uwarunkowania i tendencje


Krystyna Świetlik


 Spożycie mięsa na świecie wciąż wykazuje jedną z najwyższych dynamik wzrostu spośród wszystkich podstawowych produktów rolnych. W spożyciu mięsa ogółem duży udział stanowi mięso drobiowe . W Polsce od początku lat 90. utrzymuje się wzrostowa tendencja popytu na ten rodzaj mięsa i jego przetwory. Dominującym rodzajem mięsa w konsumpcji jest wieprzowina. Do 1993 roku na drugiej pozycji plasowała się wołowina, lecz od 1994 roku ustępuje ona rynkowi drobiu. W pierwszej dekadzie okresu transformacji systemowej konsumpcja mięsa drobiowego w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca naszego kraju zwiększyła się blisko dwukrotnie (z 7,6 kg w 1990 roku do 14,7 kg w 2000 roku). W drugiej dekadzie wzrosła do 24,6 kg, tj. o 67%. Zdawać by się mogło, że osiągnęła poziom nasycenia i dalszy jej wzrost jest mało realny, tym bardziej, że był to poziom porównywalny z wieloma krajami Unii Europejskiej. Ostatnie lata pokazały jednakże, że mięso drobiowe cieszy się coraz większym uznaniem polskich konsumentów. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele. Są nimi głównie względy żywieniowe i ekonomiczne, ale także szeroka oferta asortymentowa podaży, możliwość nabywania drobiu w elementach, poprawa jakości i atrakcyjności handlowej produktów drobiarskich, łatwość zastosowań kulinarnych do szybkiego i wygodnego przygotowania posiłku, promocje sprzedaży. Nie bez znaczenia jest też poprawa estetyki i funkcjonalności opakowań, etykietowanie, różnicowanie gramatury i możliwość identyfikacji towaru. Rośnie udział drobiu w konsumpcji w gospodarstwach domowych i w żywieniu poza domem.

Wstecz

Bieżący numer