Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego ptaków – cz. II


Krzysztof Lipiński


Warunkiem wysokiej produkcyjności zwierząt jest dobry stan zdrowia. Zdrowe zwierzęta pobierają odpowiednią ilość paszy, którą dobrze wykorzystują. W efekcie u takich zwierząt obserwuje się szybkie tempo wzrostu i bardzo dobre wykorzystanie paszy. W przebiegu różnych jednostek chorobowych obserwujemy spadek spożycia paszy i w konsekwencji wyniki produkcyjne ulegają pogorszeniu.
Poziom aktywności systemu immunologicznego wpływa również na zapotrzebowanie zwierząt na składniki pokarmowe. Zwierzęta, u których system odpornościowy nie jest pobudzony przez czynniki chorobotwórcze, odznaczają się szybszym tempem wzrostu, lepszym wykorzystaniem paszy i większym odłożeniem tkanki mięsnej (białka). Zwierzęta takie potrzebują więc większej ilości składników pokarmowych, a zwłaszcza aminokwasów, w dawce. Zbyt wysoki poziom białka (aminokwasów) w dawkach zwierząt chorych nie jest właściwie wykorzystywany. Z drugiej strony poprzez odpowiedni poziom żywienia można zwiększyć odporność ptaków na czynniki chorobowe. Boa-Amponsem i in. (1998) wykazali, że dwie linie kurcząt (immunizowanych erytrocytami owcy), selekcjonowanych na wysoką i niską produkcję przeciwciał, reagowały na poziom żywienia. Grupa ptaków charakteryzujących się mniejszą produkcją przeciwciał w przypadku zastosowania intensywniejszego systemu żywienia zwiększała produkcję przeciwciał. Z tego względu określenie wpływu aktywacji układu odpornościowego na zapotrzebowanie na składniki pokarmowe może mieć istotne znaczenie dla produkcyjności ptaków.

Wstecz

Bieżący numer