Zakażenia pierwotniakiem z rodzaju Eimeria sp. w stadach brojlerów kurzych – wybrane metody diagnostyczne i monitorowanie zagrożenia


inż. Sebastian Janiszewski1, dr hab. Sebastian Nowaczewski2


1VET-LAB Brudzew
2Zakład Drobiarstwa, UP w Poznaniu
Problem występowania u kurcząt brojlerów zakażeń pierwotniakami z rodzajuEimeria, powszechnie zwanych kokcydiami, jest naturalną konsekwencją stale rosnącej koncentracji pogłowia ptaków w sektorze produkcji mięsa drobiowego. Należy podkreślić, iż czynnikiem sprzyjającym zakażeniom jest również podłogowy system chowu kurcząt, gdzie zwłaszcza głęboka ściółka jest siedliskiem zjadliwych form pasożytów, w którym ich populacja może dynamicznie wzrastać. Parazytoza (Kokcydioza) wywołana przez pierwotniaki z rodzaju Eimeria dotyczy z reguły ptaków młodych, w początkowym okresie odchowu, gdyż właśnie wtedy mają one szansę po raz pierwszy zetknąć się z patogenem. W przebiegu choroby wywołanej przez kokcydia obserwuje się zazwyczaj zapalenie błony śluzowej jelit o różnym nasileniu, co prowadzi do powstania zaburzeń w procesach trawienia i wchłaniania składników pokarmowych. Przy założeniu, że koszty żywienia w produkcji mięsa brojlerów nierzadko stanowią około 80% wszystkich kosztów, zakażenia oocystami pierwotniaków z rodzaju Eimeria mogą być przyczyną poważnych strat finansowych. O kokcydiozie wspominano już na łamach PD dość często, dlatego w tym artykule autorzy chcieliby się przede wszystkim skoncentrować na diagnostyce i monitorowaniu tej jednostki chorobowej.

Wstecz

Bieżący numer