Skorupa jaja i jej uszkodzenia w rożnych systemach chowu


Henryka Grażyna Korytkowska


 Jakość skorupy jaja jest bardzo ważnym czynnikiem, mającym znaczenie zarówno w fizjologii rozwoju zarodka, jak również w aspekcie ekonomicznym produkcji jaj jako produktu spożywczego. Dla producenta jaj istotne jest, aby skorupa była wytrzymała na uszkodzenia, gdyż decyduje to o liczbie stłuczek, a tym samym bezpośrednio wpływa na ekonomikę produkcji. Uszkodzenia skorupy powodują znaczne ograniczenia trwałości oraz przydatności spożywczej jaj. Straty gospodarcze na skutek uszkodzenia skorupy w czasie zbioru, pakowania a także transportu są znaczne; szacuje się je w granicach 5–10%. Rosną one zazwyczaj pod koniec okresu nieśności kur, zwłaszcza przy chowie w systemie klatkowym, i mogą sięgać niekiedy nawet do 20%. Głównym zatem celem m.in. genetycznego doskonalenia kur nieśnych oraz poprawy ich systemu i warunków utrzymania pozostaje zawsze polepszenie cech jakości jaja.

Wstecz

Bieżący numer