Czynniki wpływające na równowagę elektrolitów w paszy dla brojlerów


Prof. dr hab. Jerzy Korelewski, doc. dr hab. Sylwester Świątkiewicz


 Składniki mineralne występujące w mieszankach paszowych dla kurcząt rzeźnych mają rozliczne funkcje w organizmie i wywierają istotny wpływ na uzyskiwane wskaźniki produkcyjne. Biorą udział w tworzeniu zdrowego kośćca oraz zapewniają normalny przebieg reakcji enzymatycznych warunkujących właściwą przemianę materii – u podstaw, której leży równowaga kwasowo-zasadowa organizmu.

Wstecz

Bieżący numer