Cechy jakości jaj kurzych w aspekcie wymagań konsumentów


Dr inż. Lidia lewko, dr hab. Ewa Gornowicz


 Jaja wyróżniają się znakomitą wartością odżywczą i wchodzą w skład wielu tradycyjnych, podstawowych produktów żywnościowych, dzięki zawartości w jego treści wielu składników niezbędnych dla życia, takich jak wysokosprawne białka, lipidy, witaminy iskładniki mineralne oraz substancje o właściwościach zdrowotnych i biotechnologicznych, które od lat są przedmiotem analiz i badań (Ball, 2004; Froning, 2004; Juneja, 2004; Anton i wsp., 2006; Trziszka, 2005). Dynamiczne zmiany jakie zachodzą w sposobie odżywiania jak również w zakresie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu powodują, iż nieunikniona i coraz bardziej potrzebna jest współpraca między środowiskami konsumentów, producentów żywności, naukowców nad polepszeniem powiązania atrybutów ilościowej i jakościowej produkcji zwierzęcej z aktualnymi potrzebami społeczeństwa (Pingel i Jeroch, 1997; Trziszka, 2000). Główne wysiłki badań skierowane są obecnie na poprawę jakości, która stała się sprawą, do której przywiązuje się ogromne znaczenie. Bowiem konsument żąda, aby produkty drobiarskie były zdrowe i smaczne (Stadelman, 1999; Sparks, 2006).

Wstecz

Bieżący numer