Bieżący numer

Archiwum

Enzymy paszowe w żywieniu drobiu, cz. II
Katarzyna Perz, Marcin Hejdysz

 Proteazy

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się stały wzrost produkcji drobiarskiej zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Głównym czynnikiem determinującym utrzymanie tego trendu jest wzrost zapotrzebowania na żywność, przede wszystkim na mięso drobiowe i jego rosnąca popularność. Wysoki stopień intensyfikacji produkcji drobiarskiej wpływa na zwiększające się zanieczyszczenie gleby i powietrza różnorodnymi związkami azotu, które są przez ptaki wydalane (Oxenboll i in., 2011).
Piśmiennictwo:
 
1. Czech A. 2008. Efektywność fitazy w żywieniu zwierąt. Medycyna Wet. 63(9). 1034-1039
2. Englmaierová M. (2017). Limestone particle size and Aspergillus niger phytase in the diet of older hens. Italian Journal of Animal Science. 16:4. 608-615.
3. Gallardo C I in. (2017). Effects of multi-carbohydrase and phytase on standardized ileal digestibility of amino acids and apparent metabolizable energy in canola meal fed to broiler chicks. Poultry Science. 96. 3305-3313.
4. Hejdysz M. i in. (2020). The effect of protease and Bacillus licheniformis on nutritional value of pea, faba bean, yellow lupin and narrow-leaved lupin in broiler chicken diets. British Poultry Science. 61:3. 287-293. 
5. Józefiak D. I in. (2010). Multi-carbohydrase and phytase supplementation improves growth performance and liver insulin receptor sensitivity in broiler chickens fed diets containing full-fat rapeseed. Poultry science. 89. 1939-1946.
6. Kamel N. (2015). Effects of a Monocomponent Protease on Performance Parameters and Protein Digestibility in Broiler Chickens. Agriculture and Agricultural Science Procedia. Volume 6. 216-225.
7. Kalmendal R. i Tauson R. (2012). Effects of a xylanase and protease, individually or in combination, and an ionophore coccidiostat on performance, nutrient utilization, and intestinal morphology in broiler chickens fed a wheat-soybean meal-based diet. Poultry science. 91. 1387-1393.
8. Konieczka P. i in. (2020). Effects of faba bean extrusion and phytase supplementation on performance, phosphorus and nitrogen retention, and gut microbiota activity in broilers. J Sci Food Agric. 100. 4217-4225.
9. Leyva-Jimenez H i in. (2019). Evaluation of high dietary phytase supplementation on performance, bone mineralization, and apparent ileal digestible energy of growing broilers. Poultry Science. Volume 98. Issue 2. 811-819.
10. Mahmood, T. i in. (2018). Exogenous protease supplementation of poultry by‐product meal‐based diets for broilers: Effects on growth, carcass characteristics and nutrient digestibility. J Anim Physiol Anim Nutr 102. 233-241.
11. Meng X. i in. (2004). The Effect of Fat Type, Carbohydrase, and Lipase Addition on Growth Performance and Nutrient Utilization of Young Broilers Fed Wheat-Based Diets. Poultry science. 83. 1718-1727.
12. Murugesan G. i in. (2014). Effects of Protease, Phytase and a Bacillus sp. Direct-Fed Microbial on Nutrient and Energy Digestibility, Ileal Brush Border Digestive Enzyme Activity and Cecal Short-Chain Fatty Acid Concentration in Broiler Chickens. PLoS ONE 9(7): e101888. 
13. Olukosi O. I in. (2015). Effects of exogenous proteases without or with carbohydrases on nutrient digestibility and disappearance of non-starch polysaccharides in broiler chickens. Poultry science. 94. 2662-2669.
14. Oxenboll K i in. (2011). Use of a Protease in Poultry Feed Offers Promising Environmental Benefits. International Journal of Poultry Science. 10(11). 842-848.
15. Polycarpo G. i in. (2014). Effect of lipid sources and inclusion levels in diets for broiler chickens. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. 66 (2). 519-528.
16. Ravindran V. I in. (1999). Influence of microbial phytase on apparent ileal amino acid digestibility of feedstuffs for broilers. Poultry Science. 78. 699–706.
17. Selle i in. (2006). Influence of dietary phytate and exogenous phytase on amino acid digestibility in poultry: A review. Journal of Poultry Science. 43 (2). 89-103.
18. Selle i in. (2009). Beneficial effects of xylanase and/or phytase inclusions on ileal amino acid digestibility, energy utilisation, mineral retention and growth performance in wheat-based broiler diets. Animal Feed Science and Technology. 153. 303-313.
19. Taylor A. i in. (2018). The effects of phytase and xylanase supplementation on performance and egg quality in laying hens. British Poultry Science. 59:5. 554-561.
20. Walk C. i in. (2018). Evaluation of novel protease enzymes on growth performance and apparent ileal digestibility of amino acids in poultry: enzyme screening. Poultry Science. Volume 97. Issue 6. 2123-2138.
21. Woyengo T. I in. (2010). Growth performance and nutrient utilization of broiler chickens fed diets supplemented with phytase alone or in combination with citric acid and multicarbohydrase. Poultry science. 89. 2221-2229.
22. Yu, B. i in (2006). (2006). Effects of enzyme inclusion in a maize–soybean diet on broiler performance. Anim. Feed Sci. Technol. doi:10.1016/j.anifeedsci.2006.09.017