Bieżący numer

Archiwum

Przeciwbakteryjne i przeciwutleniające właściwości wybranych olejków eterycznych stosowanych w żywieniu drobiu
Joanna Żebrowska, Dorota Witkowska

Olejki eteryczne to wieloskładnikowe mieszaniny lotnych substancji organicznych, wyekstrahowane z części roślin, drzew, owoców lub kwiatów, najczęściej na drodze destylacji z parą wodną. Ich charakterystyczną cechą jest intensywny zapach oraz bogaty skład chemiczny. Jeden olejek może składać się z kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu związków o zróżnicowanym stężeniu i właściwościach, co warunkuje szeroki zakres ich biologicznej aktywności. Związki te należą przeważnie do dwóch grup: terpenoidów (monoterpeny, sekwiterpeny) oraz związków aromatycznych (m.in. aldehydy, alkohole, fenole).
Literatura:
1.         Botsoglou N.A., Florou-Paneri P., Christaki E., Fletouris D.J., Spais A.B. Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. British Poultry Science, 2002, 43(2): 223-230.
2.         Brenes A., Roura E. Essential oils in poultry nutrition: main effects and modes of action. Animal Feed Science and Technology, 2010, 158(1-2): 1-14.
3.         Çetin B., Kaya Y., Çakir A., Özer H., Aksakal Ö., Mete E. Antimicrobial activities of essential oils and hexane extracts of two Turkish spice plants, Cymbocarpum erythraeum (DC.) Boiss. and Echinophora tenuifolia L. against foodborne microorganisms. Records of Natural Products, 2016, 10(4): 426.
4.         Chao S.C., Young D.G., Oberg C.J. Screening for inhibitory activity of essential oils on selected bacteria, fungi and viruses. Journal of Essential Oil Research, 2000, 12(5): 639-649.
5.         Ciftci M., Simsek U.G., Yuce A., Yilmaz O., Dalkilic B. Effects of dietary antibiotic and cinnamon oil supplementation on antioxidant enzyme activities, cholesterol levels and fatty acid compositions of serum and meat in broiler chickens. Acta Veterinaria Brno, 2010, 79(1): 33-40.
6.         Di Pasqua R., Betts G., Hoskins N., Edwards M., Ercolini D., Mauriello G. Membrane toxicity of antimicrobial compounds from essential oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007, 55(12): 4863-4870.
7.         Faix Š., Faixová Z., Plachá I., Koppel J. Effect of Cinnamomum zeylanicum essential oil on antioxidative status in broiler chickens. Acta Veterinaria Brno, 2009, 78(3): 411-417.
8.         Faixova Z., Faix S. Biological effects of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) essential oil. Folia Veterinaria, 2008, 52(3-4): 135-9.
9.         Franciosini M. P., Casagrande-Proietti P., Forte C., Beghelli D., Acuti G., Zanichelli D., dal Bosco A., Castellini C., Trabalza-Marinucci M. Effects of oregano (Origanum vulgare L.) and rosemary (Rosmarinus officinalis L.) aqueous extracts on broiler performance, immune function and intestinal microbial population. Journal of Applied Animal Research, 2016, 44(1): 474-479.
10.       Gopi M., Karthik K., Manjunathachar H.V., Tamilmahan P., Kesavan M., Dashprakash M., Balaraju B.L., Purushothaman, M.R. Essential oils as a feed additive in poultry nutrition. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 2014, 2(1): 1-7.
11.       Hoffman-Pennesi D., Wu C. The effect of thymol and thyme oil feed supplementation on growth performance, serum antioxidant levels, and cecal Salmonella population in broilers. Journal of Applied Poultry Research, 2010, 19(4): 432-443.
12.       Król S.K., Skalicka-Woźniak K., Kandefer-Szerszeń M., Stepulak A. Aktywność biologiczna i farmakologiczna olejków eterycznych w leczeniu i profilaktyce chorób infekcyjnych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2013, 67: 1000-1007.
13.       Mathlouthi N., Areig Z., Al Bayssari C., Bakour S., Ali El Salabi A., Ben Gwierif S., Zorgani A.A., Ben Slama K., Chouchani C., Rolain J. M. Emergence of carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii clinical isolates collected from some Libyan hospitals. Microbial Drug Resistance, 2015, 21(3): 335-341.
14.       Placha I., Takacova J., Ryzner M., Cobanova K., Laukova A., Strompfova V., Venglovska K., Faix, S. Effect of thyme essential oil and selenium on intestine integrity and antioxidant status of broilers. British Poultry Science, 2014, 55(1): 105-114.
15.       Polat U., Yesilbag D., Eren M. Serum biochemical profile of broiler chickens fed diets containing rosemary and rosemary volatile oil. Journal of Biological and Environmental Sciences, 2011, 5(13): 23-30.
16.       Rahimi S., Teymouri Z. Z., Karimi T.M., Omidbaigi R., Rokni H. Effect of the three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens. Journal of Agricultural Science and Technology, 2011, 527-539.
17.       Roofchaee A., Irani M., Ebrahimzadeh M.A., Akbari M.R. Effect of dietary oregano (Origanum vulgare L.) essential oil on growth performance, cecal microflora and serum antioxidant activity of broiler chickens. African Journal of Biotechnology, 2011, 10(32): 6177-6183.
18.       Sierzant K., Orda J., Korzeniowska M., Malicki A. Effect of dietary supplementation with extracts of rosemary, olive leaves, pine bark and quercetin on selected performance indices of broiler chickens and microbiological status of their ileum. Medycyna Weterynaryjna, 2019, 75(4): 247-252.
19.       Tiihonen K., Kettunen H., Bento M.H.L., Saarinen M., Lahtinen S., Ouwehand A.C., Rautonen N. The effect of feeding essential oils on broiler performance and gut microbiota. British Poultry Science, 2010, 51(3): 381-392.
20.       Witkowska D., Sowińska J. The effectiveness of peppermint and thyme essential oil mist in reducing bacterial contamination in broiler houses. Poultry Science, 2013, 92(11): 2834-2843.
21.       Witkowska D., Sowińska J., Żebrowska J.P., Mituniewicz, E. The antifungal properties of peppermint and thyme essential oils misted in broiler houses. Brazilian Journal of Poultry Science, 2016, 18(4): 629-638.
22.       Yesilbag D., Eren M., Agel H., Kovanlikaya A., Balci F. Effects of dietary rosemary, rosemary volatile oil and vitamin E on broiler performance, meat quality and serum SOD activity. British Poultry Science, 2011, 52(4): 472-482.