Bieżący numer

Archiwum

Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków - podtyp H5N8 w Polsce. Urzędowe postępowanie przy podejrzeniu oraz stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy u drobiu.
Michał Majewski, Przemysław Racewicz, Weronika Silna

Choroby zakaźne stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Grypa ptaków (Avian Influenza – AI) powoduje ogromne straty ekonomiczne w stadach drobiu, a niektóre jej podtypy mogą być patogenne dla człowieka. Osobami szczególnie narażonymi na infekcje są pracownicy ferm, przewoźnicy drobiu oraz pracownicy ubojni. Pomimo niewielkiego powinowactwa wirusów grypy ptaków do komórek człowieka, zdarzają się przypadki zakażeń u ludzi. Przebieg takich infekcji jest zazwyczaj ciężki, a w 60% przypadków kończy się śmiercią. (Zhou L. 2009). Od czerwca 2016 roku kolejne europejskie kraje potwierdzają wykrycie na swoim terytorium wirusa AI podtypu H5N8. Dotychczas nie izolowano podtypu H5N8 od człowieka, ale ze względu na dużą zmienność genomu wirusa AI, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca ostrożność w kontakcie z podejrzanymi i martwymi ptakami. (WHO, 2016)