Bieżący numer

Archiwum

Wybrane aspekty związane z immunosupresją u drobiu
Hanna Czekaj, Wojciech Kozdruń, Natalia Styś-Fijoł

Immunosupresja jest stanem patologicznym organizmu związanym z obniżeniem lub utratą zdolności funkcjonowania układu odpornościowego i/lub mechanizmów immunologicznych u ptaków. Przyczyn wystąpienia immunosupresji w stadzie ptaków jest bardzo wiele. Można je podzielić na cztery główne grupy, a najliczniejszą z nich stanowią czynniki biologiczne. Kolejne to czynniki chemiczne, żywieniowe oraz środowiskowe (1,6).
Wśród czynników biologicznych największą grupę stanowią wirusy: anemii zakaźnej kurcząt, choroby Gumboro, choroby Mareka, reowirusy ptasie, białaczki, retikuloendotelioza, adenowirusy ptasie, pneumowirusy, enterowirusy, adenowirusy.

Literatura:
1. Balamurgan V., Kataria J.M.: Economically important non-oncogenic immunosuppressive viral diseases of chickens – current status. Vet Res Comm, 2006, 30 (5), 541-566.
2. Cazaban Ch.: Immunosuppression in chickens – what i it? International Poultry Production, 2015, 8 (13), 13-14.
3. Czekaj H., Samorek-Salamonowicz E., Kozdruń W., Bednarek D., Król K.: Analiza subpo-pulacji limfocytów T metodą cytometrii przepływowej u kurcząt zakażonych reowirusami. Medycyna Wet., 2005, 61(6), 703-705.
4. Hoerr F.J.: Clinical aspects of Immunosuppression in poultry. Avian Dis. 2010, 54 (1), 2-15. 
5. Koncicki A., Minta Z.: Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusza – choroba Gumboro w:„Choroby drobiu”, pod red. M. Mazurkiewicza, Wrocław 2011, 423-430.

6. Szeleszczuk P.: Immunoprofilaktyka chorób Drobiu w: „Choroby drobiu”, pod red. M. Mazurkiewicza, Wrocław 2011, 719-770.