Włączając się w akcje podejmowane przez niezależne organizacje działające na rzecz ochrony naturalnego środowiska możemy pomóc w przekonaniu klientów, że produkcja wolnorosnących kurcząt brojlerów nie jest najlepszym rozwiązaniem dla nowoczesnego zrównoważonego rolnictwa. Wolnorosnące brojlery, podobnie jak kury nioski w systemie bezklatkowym, zużywają więcej naturalnych źródeł energii i pasz wytwarzając przy tym taką samą, a nawet mniejszą ilość wartościowego białka. Produkcja wolnorosnących brojlerów jest bardziej kosztowna (więcej paszy, wody oraz odchodów). Z powodu niższej wydajności dla osiągnięcia tego samego celu trzeba wyprodukować więcej kurcząt w większych fermach. Dobrym przykładem wspólnego działania jest współpraca przemysłu jajczarskiego ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (World Wildlife Fund) w zakresie oceny wpływu różnych systemów chowu kur niosek na środowisko naturalne i wskazanie takiego, który jest najmniej uciążliwy dla środowiska w dłuższej perspektywie czasu.

Zgodnie z inicjatywą brytyjskiej FSA dziewięć najważniejszych sieci handlowych zgodziło się na bieżącą publikację na swoich stronach internetowych wyników badania świeżych tuszek i mięsa drobiowego przeznaczonych do sprzedaży detalicznej na obecność bakterii z rodzaju Campylobacter. Ponieważ skażenie mięsa drobiowego bakteriami Campylobacter ciągle stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, FSA zaleca, aby przed spożyciem mięso drobiowe zawsze poddać właściwej obróbce kulinarnej przestrzegając jednocześnie podstawowych zasad higieny:  tuszki lub mięso drobiowe należy przechowywać pod przykryciem na najniższej półce w lodówce,  nie należy myć tuszek lub mięsa drobiowego; gotowanie zabije wszystkie bakterie, należy dokładnie umyć wszystkie przybory i powierzchnie, które miały styczność z tuszką lub mięsem drobiowym,  tuszki lub mięso drobiowe należy spożywać wyłącznie po starannym jego ugotowaniu.    

Od ponad 20 lat jaja są znowu uważane za bardzo ważne źródło białka dla ludzi. Ale prawdziwe rewelacje wynikają dopiero z ostatnio opublikowanych wyników badań: regularne codzienne spożywanie jaj chroni ludzi w starszym wieku przed ryzykiem udaru i demencji. Centrum Badania Jaj w Żywieniu (Egg Nutrition Centre) informuje, że w trakcie badań przeprowadzonych w USA na dużych populacjach niemowląt wykazano, że codzienne podawanie jednego jaja niemowlętom od 6 do 9 miesiąca ich życia poprawiało tempo ich wzrostu skutecznie przeciwdziałając niedowadze i nie powodując przy tym żadnych alergii. Korzystny wpływ codziennego spożywania jaj stwierdzono też u dzieci w wieku szkolnym; pilotowe badania przeprowadzono w wielu krajach (Zambia, Etiopia, Ghana, Bangladesz i Burkino Faso). O potencjalnych możliwościach wykorzystania ovo-peptydów i ovo-tłuszczów w poprawie zdrowia u ludzi poprzez zapobieganie starzenia się tkanek poinformował podczas Konferencji IEC 2017 dr F. De Meester, laureat nagrody dla Człowieka Roku w Przetwórstwie Jaj. 

W UE 75 % jaj spożywczych jest produkowanych przez zaledwie siedem krajów: Francję, Włochy, Niemcy, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Holandię i Polskę. Spośród krajów UE Holandia jest największym eksporterem jaj; ponad 66 % holenderskiej produkcji jest sprzedawane za granicę. Na kolejnych miejscach są: Polska, Niemcy, Hiszpania i Francja. Niestety, eksport jaj z UE spada i wg prognoz analityków światowego rynku jaj wyniesie w 2017 r. zaledwie 220-225 mln ton (w 2014 – 233 mln ton, w 2015 – 280 mln ton, w 2016 – 247 mln ton; prognoza na podstawie eksportu w I półroczu 2017). Afera fipronilowa może przyczynić się do jeszcze większego spadku eksportu jaj z UE w 2017 r. Ceny jaj spożywczych na rynku UE wahają się w zależności od popytu i podaży, a także odpowiednio w kolejnych porach roku. Najwięcej za jaja trzeba zapłacić w Szwecji, Danii, Austrii i Włoszech (175-195 €/100 kg jaj), najmniej w Belgii, Hiszpanii, Łotwie i Czechach (95-110 €/100 kg jaj).   

Przemysłem drobiarskim na świecie wstrząsają poważne afery. Z powodu ptasiej grypy wybijane są miliony brojlerów, kaczek, gęsi i kur. Sprzedaż przeterminowanego mięsa spowodowała spadek brazylijskiego eksportu o 22 %. Skażenie jaj spożywczych fipronilem wykryto w ponad 40 krajach; ze sklepowych półek usunięto miliony jaj, zawirowały ceny jaj w światowym handlu. W Izraelu stwierdzono obecność Salmonelli w ponad 11 mln jaj; skażone jaja zostały zutylizowane. Zaniepokojeni klienci na całym świecie pytają: Co się dzieje? Czy kupowana i spożywana przez nas żywność jest bezpieczna dla naszego zdrowia? Czy skutecznie działają wszelkie procedury, których celem jest bezpieczeństwo żywności? Tak! Wszystkie procedury działają bardzo sprawnie i to właśnie dzięki nim możliwe było wykrycie niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu konsumentów. Czy procedury należy doskonalić? Tak, wymagają one ciągłej aktualizacji, ale okazuje się, że problem nie polega na niedoskonałości procedur, tylko na ludziach odpowiadających za bezpieczeństwo żywności. Z różnych powodów zaniedbują oni swoje obowiązki i przyczyniają się do powstawania groźnych afer.  

Prognozowana wartość eksportu amerykańskich produktów rolnych (ponad 20 % swojej produkcji rolniczej) w roku finansowym 2016/17 osiągnie rekordowy poziom 139,8 mld USD, w tym nadwyżka eksportowa wyniesie 23,6 mld USD. USA wyeksportuje w 2017 r. produkty rolne m.in. do Chin (22,3 mld USD), Kanady (21,0 mld USD), Meksyku (18,5 mld USD), UE 11,7 mld USD, Japonii 11,5 mld USD i Korei Płd. (7,2 mld USD). Światowy eksport mięsa drobiowego wyniesie w 2017 r. ogółem 11,2 mln ton (wzrost o 4 %). USA wyeksportuje w 2017 r. ponad 3,1 mln ton mięsa drobiowego (wzrost o 4 % w porównaniu do 2016 r.), natomiast eksport brazylijskiego mięsa drobiowego w tym samym okresie wyniesie 4,3 mln ton (wzrost o 10 % w stosunku do 2016 r.). Łącznie Brazylia i USA pokryją ponad 66 % ogólnoświatowego eksportu drobiu. Eksport mięsa drobiowego z UE w 2017 r. wyniesie 1,8 mln ton (spadek o 8 % w porównaniu do 2016 r.), przy czym Polska wyeksportuje w 2017 r. ponad 1 mln ton drobiu (znaczną część na rynek wewnętrzny UE).

W związku ze skażeniem fipronilem milionów jaj spożywczych w krajach UE i po wykryciu w ostatnich dniach śladów pestycydu DDT w mięsie kur niosek z chowu na wolnych wybiegach w dwóch fermach rząd Korei Płd. ogłosił, że kontrola bezpieczeństwa żywności w tym kraju pod względem pozostałości środków owadobójczych zostanie znacząco wzmocniona. DDT jako środek owadobójczy został wycofany z użycia na świecie w latach 70. Niestety, nadal można go znaleźć w organizmach ludzi i zwierząt – stwierdził w 2004 r. prof. Jan Ludwicki, dyrektor PZH. Całkowite wycofanie DDT z przyrody nie jest możliwe – dodał profesor. W związku z coraz częstszym wykrywaniem śladowych pozostałości różnych szkodliwych substancji w żywności, aktualne staje się stwierdzenie Paracelsusa (1493-1541), który powiedział, że „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę”. Inna wersja tego stwierdzenia: „Wszystko może być trucizną; decyduje o tym tylko dawka”.  

GUS podał 31 sierpnia, że według eksperymentalnego szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8). W lipcu odnotowano spadek cen skupu większości podstawowych produktów rolnych w porównaniu do cen skupu w czerwcu, wzrosły jedynie ceny żywca drobiowego i mleka. Natomiast wg danych MRiRW średnie ceny skupu kurcząt brojlerów w sierpniu wzrosły w stosunku do średniej ceny skupu w lipcu o 1,17 %, natomiast średnie ceny skupu indorów spadły o 3,35 %, a indyczek o 4,35 %. Warto odnotować, że ceny sprzedaży tuszek kurcząt wynosiły średnio w sierpniu 5,55 zł/kg i były wyższe o 1,28 % w porównaniu do średnich cen w lipcu, natomiast ceny sprzedaży tuszek indyków wyniosły w sierpniu średnio 8,43 zł/kg i były niższe o 1,86 % w porównaniu do średnich cen sprzedaży w sierpniu.

Dzięki stałemu postępowi w zakresie hodowli, żywienia, profilaktyki weterynaryjnej, kształtowania warunków środowiskowych, modernizacji procesów przetwórczych i obniżeniu kosztów robocizny produkcja mięsa drobiowego na świecie jest coraz bardziej opłacalna. Przemysł drobiarski wykorzystuje też znacznie więcej elementów kurcząt brojlerów do produkcji atrakcyjnych produktów żywnościowych. Filet z piersi kurcząt, który jest coraz tańszy, cieszy się ogromną popularnością na całym świecie jako wysoko wartościowe i łatwe w przyrządzaniu mięso. W większości krajów UE produkcja brojlerów jest wysoce opłacalna. Warto jednak podkreślić, że koszty produkcji kurcząt brojlerów na Ukrainie i w Brazylii (0,60 €/kg żywca) są ciągle mniejsze o ok. 30-50 % niż średnio w UE (Polska 0,86 €/kg, Francja 0,92 €/kg, Niemcy 0,93 €/kg, UK 1,01 €/kg). Ukraińską lub brazylijską tuszkę można kupić za mniej niż 1 €/kg, znacznie taniej niż wyprodukowaną w innych krajach (USA 1,19 €/kg, Polska 1,41 €/kg, UK 1,67 €.kg, Hiszpania 1,70 €/kg, Chiny 1,97 €/kg).

Z powodu wystąpienia ptasiej grypy na fermach drobiu na Filipinach Zjednoczone Emiraty Arabskie UAE wstrzymują import produktów drobiowych z tego kraju. Minister UAE ds. Zmian Klimatycznych i Ochrony Środowiska stwierdził, że zamknięto graniczne punkty kontrolne w celu zapobieżenia przedostaniu się jakiegokolwiek drobiu i produktów drobiowych pochodzących z filipińskiej prowincji Pampanga. Dr Majid Sultan Al. Qasimi, dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Zwierząt I Rozwoju w arabskim Ministerstwie powiedział, że powyższe działania zostały podjęte po podaniu przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt informacji o wykryciu wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy na fermach drobiu na Filipinach. Jednakże władze UAE dopuszczają możliwość importu z Filipin produktów drobiarskich zawierających mięso drobiowe lub jaja poddanych obróbce termicznej w trakcie procesu produkcji, jak również import termicznie obrobionych odpadów drobiowych.   

Bieżący numer