Saudyjska Agencja Prasowa SPA podaje, że dyrektor generalny Departamentu ds. Oceny Ryzyka Produkcji Zwierzęcej poinformował o decyzji Ministerstwa Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, zgodnie z którą został zawieszony czasowy zakaz importu mięsa drobiowego i jaj z Grecji, Republiki Czech, Rumunii i Mozambiku wprowadzony wcześniej z powodu występujących w tych krajach przypadków ptasiej grypy wywołanej wysoce zjadliwym szczepem wirusa HPAI.

Podstawą do zawieszenia zakazu jest raport Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt, w którym poinformowano, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy na terenie wyżej wymienionych krajów nie wystąpił żaden przypadek ptasiej grypy spowodowany przez wysoce zjadliwy szczep wirusa ptasiej grypy HPAI.


Wg FAO produkcja mięsa drobiowego w 2017 r. będzie nadal największa na świecie w porównaniu do produkcji wieprzowiny oraz wołowiny i wyniesie 118,2 mln ton (117,2 mln ton w 2016 r.).

Eksperci spodziewają się, że największy wzrost eksportu mięsa drobiowego zanotują USA, Tajlandia, Argentyna, Brazylia i Ukraina, chociaż przewidywania te mogą ulec zasadniczym zmianom z powodu coraz liczniejszych przypadków ptasiej grypy. Dzięki konkurencyjnym cenom, większej produkcji oraz braku przypadków ptasiej grypy (od sierpnia br.) znacząco wzrósł amerykański eksport mięsa drobiowego do Angolii, Kuby i RPA.

Zwiększone ilości mięsa drobiowego zaimportują Japonia, Angola, Kuba, Irak oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Japonii obserwuje się zwiększony import mięsa drobiowego i gotowych wyrobów z Tajlandii.

Spadek importu mięsa drobiowego zanotują Unia Europejska, Chiny, Wietnam, Meksyk, Arabia Saudyjska i Filipiny.


Pod koniec listopada w La Paz, Meksyk, przedstawiciele pięciu organizacji broniących praw zwierząt postanowili utworzyć koalicję, aby od teraz wspólnie walczyć o uwolnienie wszystkich meksykańskich kur niosek z klatek (Meksyk produkuje ponad 2,7 mln ton jaj/rok, spożycie wynosi 320 jaj/osobę).

W związku z tym B. Ruiz, Industria Avicola, zapytał: Czyje prawa są ważniejsze – kur, aby mogły swobodniej machać skrzydłami, czy mieszkańców Meksyku, jednych z najbiedniejszych w Ameryce Łacińskiej, dla których jaja stanowią tanie źródło białka zwierzęcego? Zakazując chowu kur w klatkach walczycie z produkcją wartościowej i taniej żywności, a nie z wytwarzaniem zbędnych rzeczy – dodał Ruiz.

Coraz częściej publikowane są oświadczenia ponadnarodowych koncernów, że za 3-5 lat przestaną kupować jaja z klatkowego chowu kur. Czy ktokolwiek pomyślał, ile jaj te koncerny kupują w porównaniu do tej ilości jaj, jaka jest spożywana bezpośrednio przez ludzi na całym świecie – dopytuje Ruiz? I jak będzie kształtowało się spożycie znacznie droższych jaj z bezklatkowego chowu kur?


Najnowszy raport dotyczący stanu zagrożenia zdrowia ludzi w UE chorobami odzwierzęcymi, przygotowany wspólnie przez ECDC i EFSA podaje, że pomimo wprowadzenia restrykcyjnych przepisów kontroli i zapobiegania skażenia żywności bakteriami z rodzaju Clostridium, Salmonella i Listeria ryzyko zachorowania ludzi spowodowane przez te bakterie nadal wzrasta.

W 2016 r. stwierdzono w krajach UE 94,5 tys. zachorowań na salmonellozę (11,5 % wzrost w porównaniu do 2015 r.), 246,3 tys. zachorowań spowodowanych przez bakterie Campylobacter (9,3 % wzrost w porównaniu do 2015 r.), oraz 2,5 tys. zachorowań z powodu zakażenia bakteriami Listeria (6,1 % wzrost w porównaniu do 2015 r.). Szczególnie groźne zakażenie bakteriami Listeria wymagało hospitalizacji 97 % chorych i było przyczyną 247 śmierci.

Niestety, groźne dla zdrowia ludzi bakterie najczęściej występowały w produktach drobiarskich (jaja, przetwory jajczarskie i mięso drobiowe).


American Egg Board postanowił zaangażować klientów w kampanię promującą spożycie jaj zadając im proste i stare jak świat pytanie: Czy lubisz swoje jaja? Kampania ma także ożywić nieco zapomniane markowe hasło AEB “Niesamowite Jaja” oraz spopularyzować różne sposoby ich codziennego przyrządzania.

Wg Ashley Richardson, dyrektora AEB ds. komunikacji marketingowej, perfekcyjnie przygotowane spersonalizowane kolorowe spoty i reklamy prezentowane codziennie w amerykańskich mediach powinny przekonać Amerykanów, że warto zjeść więcej jaj nie tylko wiosną, ale także w okresie Świąt Noworocznych.

Przypomnijmy, że średnie spożycie jaj w USA od wielu lat przekracza 250 szt./osobę (w 2016 r. 268 szt./osobę, a w 2017 r. 267 szt./osobę). Spożycie jaj w Polsce spadło w ostatniej dekadzie o ponad 70 szt./osobę i w 2016 r. wyniosło ok. 150 szt./osobę.


Pierwsza na świecie ferma kur niosek zapewniająca pełen dobrostan ptakom i korzystająca wyłącznie z własnej energii wytwarzanej przez ogniwa fotowoltaiczne (nie wytwarzają CO2!) zainstalowanych na całym dachu kurnika powstała w Holandii.

Produkowane na fermie jaja spożywcze z odpowiednią adnotacją (produkcja jaj nie powoduje ocieplenia klimatu!) znalazły się na półkach największych supermarketów w całym kraju.

Projekt fermy i związane z nim niezbędne badania trwały cztery lata, ale wg projektantów jest to model przyszłościowej fermy kur niosek znormalizowany i elastyczny w takim stopniu, że z łatwością może być zastosowany w każdym regionie świata. Ferma jest również wyposażona we własną pakownię jaj.

Kurnik został zaprojektowany jako atrium z kontrolowanym środowiskiem, a ponadto ptaki mają stały dostęp do wolnego wybiegu otoczonego szpalerem drzew. Kurnik i jego otoczenie są regularnie poddawane czyszczeniu i dezynfekcji, dzięki czemu ryzyko zachorowania niosek zostało zredukowane do minimum.


MHP planuje podwoić do 2021 r. produkcję drobiu w należącym do holdingu kombinacie Winnicka Ferma Drobiu do 520 tys. ton rocznie, co pozwoli na znaczny (o ok. 80 %) wzrost eksportu mięsa drobiowego. Ferma drobiu prawdopodobnie będzie największą w całej Europie.

Ukraiński holding wyeksportował w I połowie 2017 r. 123,04 tys. ton mięsa drobiowego, głównie na rynki Europy, Afryki i krajów Bliskiego Wschodu (wzrost eksportu o 44 % w porównaniu do I połowy 2016 r.).

Przypadki wystąpienia ptasiej grypy na Ukrainie są powodem wstrzymania importu drobiu przez Jordanię i Irak. Wartość eksportu drobiu stanowi 58 % zysku ogółem ukraińskiego holdingu.

MHP produkuje mięso drobiowe także w należących do holdingu dwóch zakładach drobiarskich w Holandii i Słowacji. W najbliższym czasie planowany jest zakup kolejnych zakładów drobiarskich w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.


Zespół Ekspertów ds. Ptasiej Grypy, powołany przez IEC zaproponował Listę Kontrolną Bioasekuracji, której przestrzeganie może pomóc producentom jaj spożywczych poprawić poziom bioasekuracji, a tym samym zmniejszyć ryzyko zachorowania kur niosek na ptasią grypę.

Zagrożenie ptasią grypą jest ciągle bardzo poważne na całym świecie. Światowa Organizacja ds. Zdrowia Zwierząt OIE poinformowała, że w ostatnich dwóch tygodniach przypadki ptasiej grypy stwierdzono w Japonii, Chinach, RPA, Nigerii, Włoszech, Niemczech, Zimbabwe, Korei Płd. i Kamerunie.

Lista Kontrolna IEC obejmuje ciągłą kontrolę fermy przez lekarza weterynarii w zakresie przestrzegania reguł bioasekuracji, zasiedlanie fermy ptakami w jednym wieku zgodnie z zasadą cała ferma pełna/cała ferma pusta, precyzyjne wyznaczenie strefy czystej i brudnej, dokładne zapisywanie wszystkiego, co wchodzi i wychodzi z fermy (transport, pasze, pisklęta, ptaki dorosłe, sprzęt itd) oraz poddanie wszystkich osób wchodzących na fermę programem dezynfekcji.


Australijska Agencja ds. Zdrowia Zwierząt AHA na wniosek brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami RSPCA rozpoczęła ogólnonarodową dyskusję na temat szeroko rozumianego dobrostanu kur niosek utrzymywanych w klatkach zapraszając do niej wszystkie zainteresowane tym problemem organizacje, stowarzyszenia, firmy, instytucje naukowe oraz osoby indywidualne.

RSPCA twierdzi, że należy zakazać chowu kur niosek w klatkach, ponieważ wg 86 % australijskiej ludności kury cierpią w klatkach. Z kolei producenci jaj przekonują, że 70 % ludności kupuje wyłącznie jaja od kur z klatkowego chowu, w którym to systemie kury żyją znacznie dłużej, nie zagrażają im drapieżniki i rzadziej chorują, przez co nie potrzebują antybiotyków.

Dyskusja będzie trwała trzy miesiące (do 26 lutego 2018 r.), a jej wyniki zostaną wykorzystane przez rząd Australii w celu podjęcia odpowiednich działań prawnych zapewniających lepszy dobrostan kurom nioskom.


Rodzinna firma drobiarska Bell & Evans (Pensylwania, USA) jako pierwsza w USA postanowiła przerabiać w swoich zakładach począwszy od 2019 r. wyłącznie kurczęta brojlery z wolnorosnącej krzyżówki Klassenbester, zapewniając tym samym wyższy poziom dobrostanu w fermowym chowie kurcząt oraz lepsze walory smakowe mięsa. Firma zainwestuje w tym celu ponad 75 mln USD w ciągu najbliższych pięciu lat.

Warto podkreślić, że wszystkie pisklęta na potrzeby firmy są lężone w systemie organic-certified hatchery (technologia holenderskich firm Hatch Tech i Viscon Group), w ramach którego pisklęta natychmiast po wylężeniu mają dostęp do wody i organicznej paszy, następnie są przewożone w ciągu najwyżej jednej godziny klimatyzowanymi samochodami na fermy na tacach klujnikowych  z ciągłym dostępem do paszy i wody.

Otwarty w sierpniu br. zakład wylęgowy będzie lągł w tej technologii ponad 2,8 mln piskląt tygodniowo (145,6 mln piskląt rocznie). Chów kurcząt brojlerów jest prowadzony bez antybiotykowych stymulatorów wzrostu.


Bieżący numer