Lawrence MacAuley, minister rolnictwa w Kanadzie poinformował, że rząd federalny przeznaczył 844 tys. CAD (ok. 630 tys. USD) na wsparcie badań poświęconych opracowaniu i wdrożeniu technologii nieinwazyjnego elektronicznego skanowania pozwalającej na określenie zapłodnienia jaj i płci mającego się wyląc z nich pisklęcia w jajach wylęgowych na fermach reprodukcyjnych. Właścicielem technologii elektronicznego skanowania jaj Hypereye, opracowanej przez zespół naukowców w McGill University w Montrealu, jest firma MatrixSpec. Oddzielenia jaj niezapłodnionych i tych, z których wylęgną się koguciki, przed ich nałożeniem w aparatach lęgowych pozwoli nie tylko na zwiększenie wydajności zakładów wylęgowych, ale także na znaczące zmniejszenie odpadów powylęgowych (jaja niezapłodnione) oraz wyeliminuje konieczność likwidacji poprzez eutanazję setek milionów piskląt płci męskiej (kogucików) na całym świecie. Wysegregowane jaja jako pełnowartościowe zostaną przeznaczone na konsumpcję.

  Tajlandzki Charoen Pokhand Foods (CPF), jeden z największych producentów drobiu na świecie, podpisał 15-letni kontrakt z Gunkul Engineering Public Co Ltd. na instalację 120 tys. solarnych ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 40 MW na dachach należących do CPF budynków, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca oraz przetwórstwo żywności. Instalacja będzie największą tego typu w Tajlandii. Tym samym CPF realizuje politykę produkcji żywności przy ograniczonej emisji gazów cieplarnianych oraz większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zgodnie z zaleceniami programu ochrony klimatu United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). Przedstawiciele Gunkul Engineering Public Co Ltd, która w ciągu 36 lat działalności zainstalowała ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 300 MW, twierdzą, że zebrane doświadczenie przy instalacji i wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych na tak dużą skalę pozwoli przygotować w najbliższej przyszłości kolejne innowacyjne projekty i instalacje w przemyśle.

  BASF poinformował kilka dni temu, że w odbudowanych po ubiegłorocznym pożarze (październik 2017) zakładach chemicznych w Ludwigshafen, Niemcy wznowiona została produkcja citralu, związku chemicznego niezbędnego do produkcji witamin A i E. Jednocześnie przedstawiciele koncernu podkreślają, że przywrócenie pełnego zaopatrzenia przemysłu paszowego, spożywczego i farmaceutycznego w te witaminy i tym samym przywrócenie równowagi rynkowej w obrocie tymi witaminami będzie trwało jeszcze kilka miesięcy. Trudną sytuację na świecie pogarsza fakt niedawnego zamknięcia zakładów w Chinach produkujących witaminy A i E ze względu na silne zanieczyszczenie naturalnego środowiska. Przypomnijmy, że rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A i E pełnią w organizmie zwierząt ważną funkcję nie tylko jako przeciwutleniacze, ale także jako substancje niezbędne do życia, wzrostu i zdrowia, a które nie są syntetyzowane przez organizm i muszą być dostarczone wraz z pożywieniem.

  W UE zaczyna brakować dwutlenku węgla, potrzebnego m.in. w ubojniach drobiu do ogłuszania ptaków. O skali problemu może świadczyć fakt, że np. w W. Brytanii ponad 60% ubojni stosuje gazowe ogłuszanie kurcząt brojlerów! Jeśli z powodu braku CO2 nie będzie można ubić wytuczonych kurcząt zgodnie z planem, na fermach pozostaną ptaki gotowe do uboju zwiększając niepotrzebnie koszty chowu (pasza, upadki). Jednocześnie w zakładach wylęgowych pozostaną pisklęta, dla których nie będzie miejsca w kurnikach, a na fermach reprodukcyjnych zaczną odkładać się jaja wylęgowe. W związku z tym rozważany jest ubój kurcząt brojlerów bezpośrednio na fermach. Bezpośrednią przyczyną braku CO2 jest spadek produkcji amoniaku w krajach UE, surowca potrzebnego do produkcji nawozów sztucznych. Ponadto w lipcu br. produkcję CO2 zaprzestali trzej producenci w Wielkiej Brytanii, po dwóch we Francji i Niemczech oraz jeden w Holandii.

  W wyniku rozmów prowadzonych w trzeciej rundzie obrad grupy CEEC (celem grupy jest zwiększenie handlu między Chinami i krajami Europy Centralnej i Wschodniej) przedstawiciele rządów Chin i Ukrainy podpisali protokół ustaleń w sprawie rozwoju eksportu mięsa drobiowego do Chin przez ukraińskie firmy. Sprzedażą mięsa drobiowego do Chin są szczególnie zainteresowane ukraińskie firmy drobiarskie, które z powodu silnej konkurencji na rynkach zagranicznych musiały w ostatnich latach zmniejszyć ubój kurcząt. Warto podkreślić, że ukraińskie firmy mają jedne z najniższych kosztów produkcji drobiu na świecie. Ostatnio MHP została oskarżona przez producentów drobiu w UE o niezgodny z wcześniej zawartym porozumieniem eksport filetów piersiowych z kością do należących do ukraińskiej firmy zakładów drobiarskich w Holandii, Polsce i Słowacji, w których po odcięciu kości uzyskiwano wartościowy na rynku europejskim filet piersiowy.

  Nestle poinformował, że podobnie jak wiele innych światowych firm produkujących żywność, począwszy od 2026 r. do produkcji żywności w Europie pod markami Herta, Buitoni, Wagner i Maggi będzie wykorzystywał kurczęta brojlery pochodzące wyłącznie z tych ferm, które wdrożą zasady chowu kurcząt zgodne z wymaganiami zaproponowanymi przez brytyjską Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals i zawartymi w porozumieniu European Broiler Ask, które zostało przyjęte przez kilkadziesiąt stowarzyszeń na rzecz obrony praw zwierząt, w tym także prowadzących działalność w Polsce. Wg European Broiler Ask dobrostan kurcząt brojlerów w chowie fermowym ulegnie poprawie, jeśli do tuczu zostaną wykorzystane wyłącznie krzyżówki wolnorosnące, maksymalne zagęszczenie obsady wyniesie 30 kg żywych ptaków na jeden m2 powierzchni kurnika, rozgęszczenie stada poprzez wcześniejsze zdjęcie części najcięższych kurcząt nastąpi tylko jeden raz, kurniki zostaną wyposażone w grzędy, w kurniku oświetlenie będzie miało moc co najmniej 50 lux, parametry powietrza będą spełniały normy Aneksu 2.3 europejskiej Dyrektywy Brojlerowskiej, a ogłuszanie kurcząt przed ubojem nastąpi w atmosferze gazu. Stosowanie powyższych wymagań będzie musiało być potwierdzane corocznym audytem przeprowadzonym przez niezależnych audytorów.

  Jak informuje Komisja Europejska, produkcja jaj spożywczych w krajach UE w 2018 r. nieco wzrośnie (o 0,3%) w porównaniu do produkcji z 2017 r. do 7,3 mln ton. Ceny jaj w pierwszym kwartale 2018 r. były nadal wysokie; na koniec 2017 r. średnie ceny jaj spożywczych w UE były wyższe o 47% w porównaniu do cen z grudnia 2016 r. Analitycy rynku jaj twierdzą, że tak wysokie ceny nie utrzymają się w ciągu całego 2018 r. Spodziewany jest wzrost produkcji jaj w tych krajach UE, gdzie produkcja jaj jest największa (wzrost produkcji w 2018 r. w porównaniu do 2017 r.): Hiszpania o 8,1%, Włochy o 2,4%, W. Brytania o 2,0%, Niemcy o 1,5% i Francja o 1%. W krajach UE najwięcej kur niosek jest utrzymywanych w klatkach wzbogaconych (55,9%) i w kurnikach ściółkowych (25,6%). Ponad 4,5% jaj pochodzi z produkcji organicznej, natomiast 3,9% z produkcji w systemie wolnych wybiegów.

  Ława przysięgłych w procesie przed rejonowym sądem cywilnym w Pensylwanii, USA z powództwa złożonego przez kancelarię adwokacką w imieniu konsumentów orzekła, że trzej najwięksi producenci jaj w USA (Rose Acre Farms, R.W. Sauder i Ohio Fresh Eggs) nie działali w tajnym porozumieniu w celu ominięcia naruszenia przepisów antymonopolowych poprzez wprowadzanie szeregu nowych zasad chowu kur, obejmujących m. in. utrzymywanie mniejszej liczby kur niosek w klatkach (poprawa dobrostanu) i tym samym usprawiedliwionego zaniżania dostaw jaj spożywczych do sieci handlowych, przez co cena sprzedaży jaj wzrastała, a klienci ponosili nieuzasadnione wyższe koszty zakupu jaj. Tym samym sąd odrzucił pozew złożony przez adwokatów reprezentujących klientów, którzy domagali się wypłacenia przez firmy produkujące jaja odszkodowania w wysokości co najmniej 1 mld USD.

  Amerykański Instytut Marketingu Żywności FMI przedstawił wyniki badania opinii ponad 2 tys. klientów zadając im pytania m. in. o to, czy w okresie ostatnich pięciu lat kupują więcej lub mniej jaj oraz czym kierują się przy wyborze zakupu jaj. Zdecydowana większość klientów kupuje raz w tygodniu 12 jaj, przy czym ponad połowa (53%) odpowiedziała, że ilość spożywanych przez nich jaj w okresie ostatnich pięciu lat nie zmieniła się. Ponad 40% klientów kupuje więcej jaj, a tylko 5,7% klientów kupuje mniej jaj niż pięć lat temu. Głównym kryterium decydującym o zakupie jaj jest informacja, że są one wolne od GMO, następnie że zostały wyprodukowane w gospodarstwie organicznym i że są bogate w kwasy omega-3. Cena odgrywa ważną rolę, ale klienci starają się kupić najtaniej tylko te jaja, które spełniają powyższe kryteria. Informacja o tym, że jaja zostały wyprodukowane w bezklatkowym chowie kur niosek była dopiero na czwartym lub piątym miejscu wśród wymienianych kryteriów decydujących o zakupie jaj (w czasie badań cena jaj z chowu bezklatkowego była o 67% wyższa w porównaniu do ceny jaj z chowu klatkowego).

  Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego podaje, że w ostatnich dniach u kolejnych dziewięciu osób stwierdzono objawy salmonellozy, groźnej choroby zakaźnej spowodowanej przez bakterie Salmonella enteritidis. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że źródłem zakażenia są mrożone przetwory z mięsa drobiowego, sprzedawane w całej Kanadzie, które od początku czerwca były przyczyną zakażenia Salmonellą prawie 70 osób. Przypadki salmonellozy wśród kanadyjskich klientów stwierdzano już wcześniej, spośród których 15 osób w okresie od marca do czerwca musiało być hospitalizowanych. Jak podaje Kanadyjska Agencja ds. Inspekcji Żywności CFIA, przypadki zachorowań na salmonellozę w Kanadzie notuje się z różnym nasileniem co najmniej od roku i pomimo intensywnych działań nadal nie udaje się opanować tego problemu. Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób i Prewencji CDC notuje rocznie ok. 1,2 mln przypadków salmonellozy w USA, z czego ok. 23 tys. wymaga hospitalizacji, a ok. 450 osób umiera. W ostatnim czasie z amerykańskiego rynku wycofano 207 mln jaj skażonych bakteriami Salmonella enteritidis (jaja wyprodukowała Rose Acre Farms w Karolinie Płn.), które były przyczyną zachorowania 45 osób.

Bieżący numer