Aktualności

W UE 75 % jaj spożywczych jest produkowanych przez zaledwie siedem krajów: Francję, Włochy, Niemcy, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Holandię i Polskę.

Spośród krajów UE Holandia jest największym eksporterem jaj; ponad 66 % holenderskiej produkcji jest sprzedawane za granicę. Na kolejnych miejscach są: Polska, Niemcy, Hiszpania i Francja.

Niestety, eksport jaj z UE spada i wg prognoz analityków światowego rynku jaj wyniesie w 2017 r. zaledwie 220-225 mln ton (w 2014 – 233 mln ton, w 2015 – 280 mln ton, w 2016 – 247 mln ton; prognoza na podstawie eksportu w I półroczu 2017). Afera fipronilowa może przyczynić się do jeszcze większego spadku eksportu jaj z UE w 2017 r.

Ceny jaj spożywczych na rynku UE wahają się w zależności od popytu i podaży, a także odpowiednio w kolejnych porach roku. Najwięcej za jaja trzeba zapłacić w Szwecji, Danii, Austrii i Włoszech (175-195 €/100 kg jaj), najmniej w Belgii, Hiszpanii, Łotwie i Czechach (95-110 €/100 kg jaj).   


Przemysłem drobiarskim na świecie wstrząsają poważne afery. Z powodu ptasiej grypy wybijane są miliony brojlerów, kaczek, gęsi i kur. Sprzedaż przeterminowanego mięsa spowodowała spadek brazylijskiego eksportu o 22 %. Skażenie jaj spożywczych fipronilem wykryto w ponad 40 krajach; ze sklepowych półek usunięto miliony jaj, zawirowały ceny jaj w światowym handlu. W Izraelu stwierdzono obecność Salmonelli w ponad 11 mln jaj; skażone jaja zostały zutylizowane.

Zaniepokojeni klienci na całym świecie pytają: Co się dzieje? Czy kupowana i spożywana przez nas żywność jest bezpieczna dla naszego zdrowia? Czy skutecznie działają wszelkie procedury, których celem jest bezpieczeństwo żywności?

Tak! Wszystkie procedury działają bardzo sprawnie i to właśnie dzięki nim możliwe było wykrycie niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu konsumentów.

Czy procedury należy doskonalić? Tak, wymagają one ciągłej aktualizacji, ale okazuje się, że problem nie polega na niedoskonałości procedur, tylko na ludziach odpowiadających za bezpieczeństwo żywności. Z różnych powodów zaniedbują oni swoje obowiązki i przyczyniają się do powstawania groźnych afer.


Prognozowana wartość eksportu amerykańskich produktów rolnych (ponad 20 % swojej produkcji rolniczej) w roku finansowym 2016/17 osiągnie rekordowy poziom 139,8 mld USD, w tym nadwyżka eksportowa wyniesie 23,6 mld USD.

USA wyeksportuje w 2017 r. produkty rolne m.in. do Chin (22,3 mld USD), Kanady (21,0 mld USD), Meksyku (18,5 mld USD), UE 11,7 mld USD, Japonii 11,5 mld USD i Korei Płd. (7,2 mld USD).

Światowy eksport mięsa drobiowego wyniesie w 2017 r. ogółem 11,2 mln ton (wzrost o 4 %). USA wyeksportuje w 2017 r. ponad 3,1 mln ton mięsa drobiowego (wzrost o 4 % w porównaniu do 2016 r.), natomiast eksport brazylijskiego mięsa drobiowego w tym samym okresie wyniesie 4,3 mln ton (wzrost o 10 % w stosunku do 2016 r.). Łącznie Brazylia i USA pokryją ponad 66 % ogólnoświatowego eksportu drobiu.

Eksport mięsa drobiowego z UE w 2017 r. wyniesie 1,8 mln ton (spadek o 8 % w porównaniu do 2016 r.), przy czym Polska wyeksportuje w 2017 r. ponad 1 mln ton drobiu (znaczną część na rynek wewnętrzny UE).


W związku ze skażeniem fipronilem milionów jaj spożywczych w krajach UE i po wykryciu w ostatnich dniach śladów pestycydu DDT w mięsie kur niosek z chowu na wolnych wybiegach w dwóch fermach rząd Korei Płd. ogłosił, że kontrola bezpieczeństwa żywności w tym kraju pod względem pozostałości środków owadobójczych zostanie znacząco wzmocniona.

DDT jako środek owadobójczy został wycofany z użycia na świecie w latach 70. Niestety, nadal można go znaleźć w organizmach ludzi i zwierząt – stwierdził w 2004 r. prof. Jan Ludwicki, dyrektor PZH. Całkowite wycofanie DDT z przyrody nie jest możliwe dodał profesor.

W związku z coraz częstszym wykrywaniem śladowych pozostałości różnych szkodliwych substancji w żywności, aktualne staje się stwierdzenie Paracelsusa (1493-1541), który powiedział, że „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę”. Inna wersja tego stwierdzenia: „Wszystko może być trucizną; decyduje o tym tylko dawka”.


GUS podał 31 sierpnia, że według eksperymentalnego szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8).

W lipcu odnotowano spadek cen skupu większości podstawowych produktów rolnych w porównaniu do cen skupu w czerwcu, wzrosły jedynie ceny żywca drobiowego i mleka. Natomiast wg danych MRiRW średnie ceny skupu kurcząt brojlerów w sierpniu wzrosły w stosunku do średniej ceny skupu w lipcu o 1,17 %, natomiast średnie ceny skupu indorów spadły o 3,35 %, a indyczek o 4,35 %.

Warto odnotować, że ceny sprzedaży tuszek kurcząt wynosiły średnio w sierpniu 5,55 zł/kg i były wyższe o 1,28 % w porównaniu do średnich cen w lipcu, natomiast ceny sprzedaży tuszek indyków wyniosły w sierpniu średnio 8,43 zł/kg i były niższe o 1,86 % w porównaniu do średnich cen sprzedaży w sierpniu.


Dzięki stałemu postępowi w zakresie hodowli, żywienia, profilaktyki weterynaryjnej, kształtowania warunków środowiskowych, modernizacji procesów przetwórczych i obniżeniu kosztów robocizny produkcja mięsa drobiowego na świecie jest coraz bardziej opłacalna.

Przemysł drobiarski wykorzystuje też znacznie więcej elementów kurcząt brojlerów do produkcji atrakcyjnych produktów żywnościowych. Filet z piersi kurcząt, który jest coraz tańszy, cieszy się ogromną popularnością na całym świecie jako wysoko wartościowe i łatwe w przyrządzaniu mięso.

W większości krajów UE produkcja brojlerów jest wysoce opłacalna. Warto jednak podkreślić, że koszty produkcji kurcząt brojlerów na Ukrainie i w Brazylii (0,60 €/kg żywca) są ciągle mniejsze o ok. 30-50 % niż średnio w UE (Polska 0,86 €/kg, Francja 0,92 €/kg, Niemcy 0,93 €/kg, UK 1,01 €/kg).

Ukraińską lub brazylijską tuszkę można kupić za mniej niż 1 €/kg, znacznie taniej niż wyprodukowaną w innych krajach (USA 1,19 €/kg, Polska 1,41 €/kg, UK 1,67 €.kg, Hiszpania 1,70 €/kg, Chiny 1,97 €/kg).


Z powodu wystąpienia ptasiej grypy na fermach drobiu na Filipinach Zjednoczone Emiraty Arabskie UAE wstrzymują import produktów drobiowych z tego kraju. Minister UAE ds. Zmian Klimatycznych i Ochrony Środowiska stwierdził, że zamknięto graniczne punkty kontrolne w celu zapobieżenia przedostaniu się jakiegokolwiek drobiu i produktów drobiowych pochodzących z filipińskiej prowincji Pampanga.

Dr Majid Sultan Al. Qasimi, dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Zwierząt I Rozwoju w arabskim Ministerstwie powiedział, że powyższe działania zostały podjęte po podaniu przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt informacji o wykryciu wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy na fermach drobiu na Filipinach.

Jednakże władze UAE dopuszczają możliwość importu z Filipin produktów drobiarskich zawierających mięso drobiowe lub jaja poddanych obróbce termicznej w trakcie procesu produkcji, jak również import termicznie obrobionych odpadów drobiowych.   


Władze chińskie wszczęły śledztwo w sprawie eksportu mięsa drobiowego z Brazylii w dumpingowych cenach. Śledztwo zostało rozpoczęte po ogłoszeniu przez RPA i Ukrainę, że brazylijscy producenci sprzedają mięso drobiowe w niższych cenach aniżeli ceny rynkowe. Brazylia nie przyznaje się do winy: Jesteśmy bardzo konkurencyjni i chińskim partnerom trudno jest to zrozumieć – powiedział agencji Reuters Francisco Turra, CEO ABPA.

Wg chińskiego Ministerstwa Handlu, brazylijskie mięso drobiowe stanowi ponad 50 % importu drobiu ogółem przez Chiny.

Chińskie oskarżenia o eksport drobiu w dumpingowych cenach nie są czymś nowym; w 2010 r. o podobne praktyki Chiny oskarżały USA. Po uniewinniającym wyroku WTO Chiny w 2014 r. wprawdzie wycofały restrykcyjne stawki cłowe na mięso drobiowe, ale w zamian za to zwiększyły cło na import innych amerykańskich towarów.   


Południowokoreański minister rolnictwa przeprasza opinię publiczną, że 18 sierpnia br. poinformował o tym, że w jajach spożywczych pochodzących z 66 koreańskich ferm wykryto obecność fipronilu. Poddane badaniom jaja są jednak wolne od fipronilu i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Jak wcześniej podał „Korean Times”, kontroli poddano 876 ferm, a badania jaj prowadzone są w 363 dalszych fermach. Moon Jae-in, prezydent Korei Płd. polecił Lee Nak-yeon, premierowi kraju, przeprowadzenie natychmiastowej kontroli obrotu jajami spożywczymi w sklepach i hurtowniach na terenie całego kraju.

Komentując jajową aferę profesor Chris Elliot z Queens University w Belfaście, stwierdził, że niepokojącym jest fakt, że miliony skażonych jaj spożywczych przez kilkanaście miesięcy znajdowało się w obrocie handlowym w wielu krajach i nikt nie zareagował na ten fakt. Ale pocieszającym jest to, że zawartość fipronilu w skażonych jajach jest bardzo niewielka i dlatego laboratoria agencji ds. bezpieczeństwa żywności uznawały te jaja jako niezagrażające zdrowiu ludzi. 


Miliony jaj w europejskich marketach zostało wycofanych z obrotu i zutylizowanych po ujawnieniu faktu zatrucia ich fipronilem przez holenderskich, niemieckich, belgijskich i francuskich producentów.

Zatrute jaja znalazły się w sprzedaży w 17 krajach:  Holandii, Belgii, Francji, Niemczech Austrii, W. Brytanii, Danii, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii i Hong Kong.

Jak wykazały przeprowadzone w Holandii badania, zawartość fipronilu w jajach była siedmio- do dziesięciokrotnie niższa w porównaniu do obowiązującej w UE normy, ale test wykonany w Belgii wykazał, że zawartość fipronilu przekraczała europejską normę.

Mina Andrejewa, rzecznik KE, podała, że 26 września odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa UE i przedstawicieli agencji ds. bezpieczeństwa żywności, na którym zostaną przedstawione szczegóły kryzysu jajowego w UE i przedyskutowane sposoby bardziej skutecznej ochrony zdrowia ludzi przed zatrutą żywnością.

Stephane Travert, francuski minister rolnictwa, na podstawie testów stwierdził, że zatrute fipronilem jaja nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podobną opinię wyraził przedstawiciel brytyjskiej Agencji ds. Standaryzacji Żywności: „Jest mało prawdopodobne, aby skażone jaja stanowiły ryzyko dla zdrowia ludzi”.


Zdjęcie oferty Black Friday 2022

Bieżący numer