Aktualności

Realizowany w Niemczech od trzech lat pierwszy etap programu “Initiative Tierwohl” (Inicjatywa na Rzecz Dobrostanu Zwierząt) odniosł pełen sukces poprawiając w istotnym stopniu dobrostan ponad 492 mln kurcząt, kur i indyków.

Etap ten polegał na zmniejszeniu liczby kurcząt na jednostkę powierzchni kurnika oraz wprowadzeniu do kurników przedmiotów, które budząc zainteresowanie ptaków przeciwdziałały nudzie. Fermy uczestniczące w programie uzyskują odpowiedni certyfikat, potwierdzany corocznie przez audytorów.

Tysiące uczestniczących w programie ferm drobiarskich zamierza przejść do kolejnego trzyletniego etapu poprawy dobrostanu kurcząt, kur i indyków, który będzie polegał na dodatkowej ponadstandardowej kontroli środowiska i jakości wody do picia.

Christian Schmidt, minister rolnictwa w niemieckim rządzie, przedstawił na Międzynarodowych Targach Grüne Woche 2018 nowe logo, którym będą oznakowane produkty pochodzące z ferm spełniających warunki dobrostanu wg kryteriów “Initiative Tierwohl”.


Jeśli prowadzone obecnie negocjacje w sprawie rewizji postanowień porozumienia o współpracy gospodarczej NAFTA między USA, Kanadą i Meksykiem zakończą się fiaskiem, wówczas przed amerykańskim przemysłem drobiarskim pojawi się ogromny problem dalszej kontynuacji eksportu elementów drobiowych, głównie tylnych ćwiartek i ud kurcząt brojlerów, do Meksyku, który jest w tej chwili największym odbiorcą w/w produktów z USA.

Rząd meksykański zapowiada bowiem wprowadzenie 75-procentowego cła na importowane z USA elementy drobiowe.

Decyzja o wprowadzeniu przez Meksyk tak wysokiego cła na nasze produkty drobiowe praktycznie spowoduje zamknięcie dla nas tego rynku i zmusi nasze firmy do radykalnego zmniejszenia produkcji, a tym samym do pogorszenia ekonomicznej sytuacji amerykańskich farmerów – twierdzi Mike Cockrell, dyrektor finansowy Sanderson Farms.

Cockrell dodaje, że utrata meksykańskiego rynku może spowodować podobne perturbacje, jakie wystąpiły po wstrzymaniu w 2002 r. eksportu mięsa drobiowego do Rosji i zmusi amerykańskie firmy do gwałtownego poszukiwania nowych rynków zbytu.


Światowa Organizacja Handlu WTO wydała orzeczenie, w którym twierdzi, że Chiny kolejny raz przekroczyły nakazane prawo nakładając wysokie cła antydumpingowe i wyrównawcze na amerykańskie tuszki i mięso brojlerów eksportowane do Chin.

WTO oczekuje obniżenia obowiązujących stawek celnych. Chiny mogą złoż odwołanie od decyzji WTO w ciągu 20 dni.

Wydane orzeczenie jest kolejnym etapem sporu toczącego się pomiędzy USA i Chinami od 2010 r., kiedy to Chiny nałożyły cło antydumpingowe w wysokości 105,4% oraz cło wyrównacze w wysokości 30,3% wartości eksportowanych przez USA tuszek i mięsa brojlerów.

Przedstawiciele amerykańskiego przemysłu drobiarskiego są zadowoleni z decyzji WTO i twierdzą, że nakładane przez Chiny cła są niesprawiedliwe i szkodliwe dla farmerów z USA. Amerykańska produkcja brojlerów jest wysoce efektywna, a jej opłacalność w dużym stopniu zależy od eksportu, w tym także na chłonny rynek chiński.


Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych w RPA poinformował, że w ciągu ostatniego roku zanotowano w tym kraju 767 przypadków zachorowania ludzi na listeriozę, spośród których 81 przypadków spowodowało śmierć chorego.

Chociaż listerioza, wywoływana przez bakterie Listeria monocytogenes, jest poważną chorobą, to można jej zarówno skutecznie zapobiegać, jak i leczyć. Bakteria, powszechnie występująca w naturalnym środowisku, przy braku przestrzegania odpowiednich procedur technologicznych i higieny, może znajdować się w produktach mlecznych, w jarzynach i owocach, w świeżym, gotowanym lub mrożonym mięsie, także drobiowym, oraz surowych i wędzonych rybach.

Listerioza jest szczególnie groźna dla niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży, osób w starszym wieku oraz cierpiących na obniżoną odporność komórkową. Najczęstszą formą zakażenia u osób z obniżoną odpornością jest posocznica listeriozowa, a w następnej kolejności – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Chcąc przeciwdziałać dalszemu wzrostowi zakażeń Listerią , rząd RPA wprowadził obowiązek zgłaszania każdego przypadku chorobu do NICZ oraz precyzyjnego wskazywania źródła zakażenia.


Brytyjska Agencja ds. Standaryzacji Żywności FSA poinformowała o znaczącym wzroście skażenia wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii tuszek kurcząt brojlerów groźnym szczepem bakterii Campylobacter, odpornym na antybiotyki z rodzaju cyprofloksacyn.

Wg FSA stopień antybiotykooporności Campylobacter wyraźnie zwiększył się w ostatnim czasie i jest porównywalny do tego z lat 2007-2008, kiedy to odporność tych bakterii na działanie antybiotyków z rodzaju fluorochinolonów (cyproflaksacyna i kwas nalidyksowy) oraz tetracyklin była stosunkowo powszechna.

Przeprowadzone badania sprzedawanych tuszek wskazują, że praktycznie nie ma różnicy w skażeniu groźnymi szczepami bakterii między brojlerami pochodzącymi z produkcji wielkofermowej lub organicznej.

Specjaliści z FSA zalecają zachowanie szczególnej ostrożności podczas przygotowywania posiłków z tuszek kurcząt oraz stosowanie starannej obróbki termicznej przed ich spożyciem.


Produkcja jaj spożywczych na świecie wzrosła o 150% w ciągu ostatnich trzydziestu lat (w krajach azjatyckich o 380%!) Eksperci przewidują 2% wzrost produkcji jaj w najbliższych latach.

Polska jest jednym z większych producentów jaj w UE. Przed polskimi producentami stoją problemy podobne do tych, jakie stanowią kłopot nawet dla tych największych na świecie:

  • Jak duży będzie wzrost produkcji jaj w Polsce i czy wzrośnie (a może spadnie!) krajowe spożycie jaj?

  • Czy w obliczu drożejących pasz produkcja jaj będzie nadal opłacalna?

  • Czy będzie możliwy wzrost eksportu jaj w skorupach, czy raczej w formie przetworów jajecznych?

  • Czy wydanie przez UE zezwolenia ukraińskim producentom jaj na eksport do krajów unijnych stanowi poważne zagrożenie dla polskich producentów jaj?

  • Czy ptasia grypa będzie nadal wykorzystywana jako narzędzie do manipulowania światowym handlem jajami?

  • Czy presja wywierana przez obrońców praw zwierząt zmusi polskich producentów jaj do zmiany systemu produkcji z klatkowego na bezklatkowy? Kto pokryje koszty nowych inwestycji w sytuacji niskiej rentowności produkcji jaj?


Wysokie na światowych rynkach ceny ziarna zbóż posiadających certyfikat produktów organicznych spowodowały, że stały się one atrakcyjnym towarem dla oszustów.

Mniej więcej dwadzieścia lat temu podaż organicznych zbóż na świecie w pełni zaspokajała popyt europejskich producentów pasz organicznych (organiczna ferma użytkowała w tym czasie średnio 3 tys. kur niosek).

Szybko wzrastający w ostatnim czasie w UE popyt na żywność organiczną, w tym np. na jaja spożywcze posiadające certyfikat żywności organicznej, spowodował gwałtowny wzrost zapotrzebowania producentów pasz na zboża z odpowiednim certyfikatem.

Wykorzystują to oszuści, którzy na rynku surowców paszowych oferują organiczne zboża pochodzące np. z Transnistrii, samozwańczego państwa znajdującego się między Mołdawią i Ukrainą, które wprawdzie nie jest uznawane na świecie przez inne państwa, ale posiada prezydenta, parlament, rząd, własną walutę i odpowiednie urzędy gotowe wydawać potrzebne certfikaty, w praktyce niemożliwe do skontrolowania ich prawdziwości.


Tajlandzka firma Charoen Pokphand Foods CPF, czwarta na świecie pod względem ilości ubijanych rocznie kurcząt brojlerów, planuje 10 % rocznie wzrost produkcji w ciągu najbliższych kilku lat.

Ponieważ tajlandzki rynek jest w pełni zaspokajany produkcją mięsa drobiowego, CPF zamierza uzyskać wzrost produkcji przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Jak bowiem twierdzi zarząd CPF, tak znaczny wzrost mógłby zachwiać równowagą na krajowym rynku drobiarskim w Tajlandii , wywołać niepotrzebną konkurencję z innymi tajlandzkimi firmami, a nawet spowodować upadek niektórych firm (wzrost bezrobocia).

CPF przewiduje, że w 2020 r. 70 % jej przychodów zostanie osiągniętych z działalności poza Tajlandią, głównie w Wietnamie, Indiach, Filipinach, Rosji, a także w USA i Japonii.

CPF Europe SA prowadzi swoją działalność na terenie Niemiec (Paulsen Food GmbH) i Polski (Superdrob); posiada też swoje przedstawicielstwa we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Szwajcarii.


Parlament stanu Sao Paulo zaaprobował ustawę wprowadzającą zakaz podawania we wszystkich restauracjach, szkołach, barach i urzędach publicznych w każdy poniedziałek potraw zawierających mięso. Ustawa wymaga podpisu Geraldo Alckmina, gubernatora stanu Sao Paulo.

Inicjatorzy nowego prawa “Poniedziałek bez mięsa” twierdzą, że wzrastające spożycie mięsa i wynikająca z tego konieczność fermowego chowu drobiu przyczyniają się do wytwarzania na świecie gazów cieplarnianych w ilościach porównywalnych do tych, jakie wytwarzane są przez samochody.

Spożywanie mięsa wg inicjatorów nowego prawa jest też przyczyną wielu chorób u ludzi, a także wymaga zabijania milionów zwierząt.

Przedstawiciele JBS, największego producenta drobiu w Brazylii, którzy dwa lata temu współfinansowali kampanię wyborczą Alckmina, są przeciwni nowej ustawie i twierdzą, że wprowadzenie ustawowego zakazu serwowania potraw mięsnych w każdy poniedziałek jest sprzeczne z konstytucyjnym prawem obywateli do wolności.


W ciągu ostatnich pięciu lat przychód z fermowej produkcji drobiu w Chinach wzrastał średnio o 8,7 % rocznie osiągając w 2017 r. wielkość 105,5 miliarda USD, dzięki zarówno wzrostowi cen sprzedaży drobiu, jak wyższej wydajności.

Analitycy chińskiego rynku drobiarskiego twierdzą, że produkcja mięsa drobiowego w 2017 r. wzrośnie o 1,9 % i wyniesie 22,4 mln ton, a przychód ze sprzedaży mięsa drobiowego wzrośnie o 5,2 %. Przychód z fermowej produkcji drobiu jest w dużej mierze zależny, podobnie jak i w innych krajach, od relacji cen sprzedaży żywca do cen paszy.

Analitycy chińskiego rynku drobiarskiego przewidują, że przez najbliższych pięć lat produkcja drobiu w Chinach będzie się nadal rozwijać średnio o 5,5 % rocznie i w 2022 r. osiągnie wartość 138,5 miliarda USD.

Chiny są największym producentem jaj spożywczych na świecie; produkcja jaj w Chinach stanowi ponad 35 % światowej produkcji. Spożycie jaj we Chinach w przeliczeniu na mieszkańca jest jednym z najwyższych na świecie.


Zdjęcie oferty Black Friday 2022

Bieżący numer