Wysoka jakość cechuje produkcję drobiu w krajach UE

 

Kraje UE są bardzo ważnym producentem najwyższej jakości mięsa drobiowego i przetworów, które są chętnie importowane przez liczne kraje na całym świecie. Wysoką jakość gwarantują obowiązujące w UE regulacje, oparte na przejrzystej kontroli sanitarno-weterynaryjnej produkcji drobiu od fermy do ubojni i zakładów przetwórstwa.

Za jakość i bezpieczeństwo produktu na każdym etapie jego wytwarzania odpowiada ściśle określony producent, dzięki czemu możliwe jest nie tylko śledzenie samego procesu wytwarzania, ale także kontrola zgodności warunków produkcji (pozyskiwanie piskląt, odchów, żywienie, transport, ubój i obróbka poubojowa) z europejskimi standardami.

Od wielu lat w UE nie stosowane w produkcji drobiu antybiotykowe stymulatory wzrostu, a każde lecznicze podawanie leków i antybiotyków jest powiązane z odpowiednimi okresami karencji.

Producenci drobiu w krajach UE stosują na swoich fermach najwyższe standardy dobrostanu, często przewyższające te wymagane w krajach spoza UE.

Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 5/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma