Ptasia grypa skuteczną bronią w wojnie na globalnym rynku drobiu

 

Druga globalna fala zachorowań drobiu na grypę powoli zamiera. Wybuchła w 2013 r., swój szczyt osiągnęła w 2015 r. i w potwierdzonych przez OIE 6895 przypadkach w 68 krajach (lata 2013-2017) pochłonęła łącznie ok. 118 mln ptaków, zarówno padłych, jak i zlikwidowanych na skutek decyzji władz sanitarnych.

Nadal przypadki ptasiej grypy są wykorzystywane jako pozarynkowy powód do wprowadzenia zakazu importu drobiu z jednego kraju do drugiego. Dobrym przykładem może być ogłoszona ostatnio decyzja chińskiego rządu o zniesieniu ceł antydumpingowych na importowane z USA mięso drobiowe, zgodnie z postanowieniem WTO, przy jednoczesnym utrzymaniu wprowadzonego w 2015 r. zakazu importu drobiu z USA do Chin z powodu stwierdzonych w 2013-2014 r. przypadków ptasiej grypy na terenie USA.

Ponieważ przypadki ptasiej grypy są ciągle wykorzystywane przez wiele państw jako pozarynkowy mechanizm kształtujący globalny rynek handlu mięsem drobiowym, przedstawiciele przemysłu drobiarskiego na świecie zastanawiają się, czy konieczność likwidacji z powodu grypy zaledwie 0,14% ogółem wyprodukowanych w latach 2013-2017 ptaków jest rzeczywiście ważnym powodem wprowadzania zakazu importu mięsa drobiowego?

Bieżący numer