Polskie mięso drobiowe cieszy się dużym popytem na rynkach UE

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w UE; w 2022 r. produkcja mięsa drobiowego wyniosła ponad 3 mln ton i była większa o 8,2% w porównaniu do produkcji w 2021 r. Analitycy rynku drobiarskiego spodziewają się, że tempo wzrostu produkcji mięsa drobiowego w Polsce spadnie w 2023 i wzrost wyniesie jedynie 1,5%.

Przy konsumpcji mięsa drobiowego w Polsce na poziomie 29 kg/mieszkańca ponad połowa (ok. 65%) produkowanego mięsa drobiowego musi być sprzedawana na rynkach zagranicznych. Głównymi importerami produkowanego w Polsce mięsa drobiowego są kraje UE, w tym udział Niemiec stanowi ok. 18%. Eksport polskiego mięsa drobiowego znacząco wzrósł w pierwszej połowie br. (w porównaniu do tego samego okresu w ub.r.) do Niderlandów (+27%), Czech (+17%) i Hiszpanii (+15%). Wzrostowi eksportu sprzyja spadek produkcji mięsa drobiowego w Niemczech i Francji.

Wysoka pozycja Polski jako eksportera mięsa drobiowego do krajów UE utrzymuje się pomimo wyraźnego wzrostu w ostatnim czasie eksportu z Ukrainy; kraj ten wyeksportował do UE w pierwszej połowie br. o 100% więcej mięsa drobiowego aniżeli w analogicznym okresie ub.r.

Wśród krajów spoza UE największym tradycyjnym importerem polskiego mięsa drobiowego jest Wielka Brytania. Eksport mięsa drobiowego na tym kierunku wzrósł w 2022 r. o 13% w porównaniu do eksportu w 2021 r., kiedy obowiązywały jeszcze dawne przepisy unijne sprzed Brexitu.

Wydaje się, że eksport mięsa drobiowego z Polski do UE utrzyma się w najbliższej przyszłości na obecnym wysokim poziomie, głównie dzięki wysokiej jakości i szerokiej różnorodnej ofercie, a także dzięki atrakcyjnej cenie. Ważnym czynnikiem jest także rosnący popyt wśród mieszkańców UE na dania z udziałem mięsa drobiowego, które ciągle jest uważane za znacznie zdrowsze w porównaniu do wieprzowiny i chętniej kupowane pomimo wyraźnej promocji, w tym cenowej, mięsa wieprzowego.

Bieżący numer