Rośnie eksport rosyjskiego mięsa drobiowego

 

W okresie kilku ostatnich lat w Rosji znacząco wzrosła produkcja drobiu do poziomu, który w pełni pokrywa krajowe zapotrzebowanie na ten gatunek mięsa (w 2017 r. spożycie mięsa drobiowego w Rosji wyniosło 33,5 kg/osobę ).

Wg EMEAT w Rosji wyprodukowano w ciągu 11 miesięcy 2017 r. (styczeń-listopad) ponad 4,08 mln ton mięsa drobiowego, co oznacza 8-procentowy wzrost produkcji w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r.

Import mięsa drobiowego wzrósł w tym samym czasie o 7,8% i wyniósł 92,6 tys. ton (2,27% produkcji krajowej). Największym dostawcą mięsa drobiowego na rosyjski rynek jest Brazylia (84,1% importu), następnie Argentyna (14,9% importu).

Rosja wyeksportowała w 2017 r. (styczeń-listopad) 227,2 tys. ton (5,56% produkcji krajowej) mięsa drobiowego ogółem, z czego eksport do krajów WNP (głównie do Kazachstanu) wzrósł o 43,5% i wyniósł 125,8 tys. ton.

Jednocześnie do krajów poza WNP Rosja wyeksportowała w 2017 r. 101,4 tys. ton mięsa drobiowego (wzrost o 54,5% w porównaniu do 2016 r.). Głównymi odbiorcami rosyjskiego mięsa drobiowego były ukraińskie regiony Donieck i Ługańsk (44,9% eksportu) oraz Wietnam (41,3% eksportu).

Bieżący numer