MRiRW planuje przedłużyć okres stosowania pasz GMO

 

W Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyła się dyskusja nad możliwością zastąpienia soi GMO w paszach dla drobiu i trzody chlewnej nasionami roślin strączkowych produkowanymi w Polsce.

W ustawie o paszach z 2006 r. został wpisany zakaz karmienia zwierząt paszami GMO. W praktyce okazało się, że soi, która - jak dotąd - najlepiej nadaje się do karmienia zwierząt, nie można zastąpić rodzimymi roślinami białkowymi. Dlatego wprowadzenie zakazu jej stosowania kilkukrotnie przesuwano. Obecnie obowiązuje on do 31 grudnia 2018 r.

Ministerstwo Rolnictwa, po uzyskaniu opinii członków zespołu ds. alternatywnych źródeł białka, planuje przedłużyć okres stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO do 2024 r.

Obecnie w Polsce 80% białka paszowego pochodzi z importu. Wieloletni program badawczy (2016-2020) ma na celu zwiększenie wykorzystania krajowego białka do 50% białka. „Wprowadzenie pasz z większym udziałem roślin strączkowych pozwoliłoby obniżyć koszty tych pasz, a tym samym konsument otrzymałby tańszy produkt" - powiedział dr Mikulski z IGR w Poznaniu.

Bieżący numer