Niskie ceny skupu zbóż na krajowych i światowych giełdach nie spowodowały spadku cen sprzedaży pasz dla drobiu

Ceny zbóż (pszenica, kukurydza) na krajowym i światowym rynku spadły do poziomu, który nie gwarantuje opłacalności produkcji przy nadal utrzymujących się wysokich cenach energii, paliw i nawozów sztucznych. Rolnicy z niepokojem przeglądają najnowsze wiadomości z giełd zbożowych zarówno w kraju, jak i tej w Paryżu czy Chicago. Niestety, wiadomości nie są pocieszające. Ceny zbóż (pszenicy, kukurydzy) spadły od maja ub.r. na giełdzie Matif w Paryżu o ok. 40%; cena pszenicy w maju 2022 r. wynosiła 425 €/tonę, a w marcu 2023 r. 260 €/tonę. Podobny spadek zanotowano na giełdzie CBOT w Chicago. 

W Polsce, Rumunii i Bułgarii narasta podenerwowanie wśród rolników-producentów pszenicy i kukurydzy. Coraz częściej wyjeżdżają oni na drogi w proteście przeciwko spadającym cenom zbóż. Są przekonani, że głównym powodem znacznego spadku cen zbóż jest niekontrolowany import pszenicy i kukurydzy z Ukrainy. Żądają, aby władza z jednej strony powstrzymała ukraiński eksport zbóż do krajów sąsiadujących z Ukrainą, a z drugiej wprowadziła dopłaty do cen sprzedaży zbóż. Powoli oba te postulaty są realizowane, chociaż ich ostateczny kształt zależy od postanowień Komisji Europejskiej, która z jednej strony chce pomagać Ukrainie ogarniętej wojną, a z drugiej powinna dbać o interes własnych rolników.

Producenci drobiu w Polsce zastanawiają się, w jakim stopniu wahania cen zbóż wpływają na ceny pasz. W końcu to pasze stanowią zasadniczą część kosztów produkcji mięsa drobiowego i jaj, a zboża w kosztach produkcji pasz mają też znaczny udział.

W maju/czerwcu 2022 r. średnia cena pszenicy wynosiła 1750 zł/tonę i kukurydzy 1470 zł/tonę, a średnia cena paszy pełnoporcjowej dla drobiu wynosiła 2300-2400 zł/tonę. W styczniu br. cena pszenicy wynosiła średnio 1350 zł/tonę i kukurydzy 1250 zł/tonę (spadek o 23% i 15% odpowiednio), a średnia cena paszy pełnoporcjowej dla drobiu nadal wynosiła 2300-2400 zł/tonę. Cena skupu kurcząt brojlerów wzrosła w maju/czerwcu ub.r. do 6,50 zł/kg (4,50 zł/kg w lutym 2022 r.) i nadal utrzymuje się na poziomie 5,70-5,80 zł/kg.

Wydaje się, że obowiązujące ceny skupu żywca drobiowego i jaj zapewniają opłacalność produkcji przy ciągle utrzymujących się na tym samym poziomie cenach pasz.

Zdjęcie życzeń świątecznych 2022

Bieżący numer