Tylko cztery ogniska grypy ptaków w Polsce w ciągu ostatniego miesiąca; stabilizacja cen skupu żywca i sprzedaży jaj, możliwy spadek w II półroczu br.

W ciągu ostatniego miesiąca (13.2-13.03) stwierdzono w Polsce tylko cztery ogniska grypy ptaków (w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, śląskim i łódzkim); wszystkie w przyzagrodowym chowie drobiu różnych gatunków. W krajach UE od początku 2023 r. stwierdzono 200 ognisk grypy ptaków, w tym 59 ognisk we Francji, 56 w Polsce, 28 na Węgrzech, 19 w Czechach i 14 w Niemczech.

Niezwykle poważna sytuacja jest natomiast w Meksyku. Od początku 2023 r. ogniska grypy ptaków stwierdzono w 18 fermach drobiu, w których poddano ubojowi i utylizacji ponad 5,63 mln szt. drobiu, w tym nieco ponad 5,2 mln szt. kur niosek. Ponadto zakażenie drobiu wirusem grypy ptaków stwierdzono w siedmiu stadach rodzicielskich kierunku mięsnego oraz po jednym ognisku na fermie kurcząt brojlerów i w stadzie rodzicielskim kierunku nieśnego.

W Argentynie potwierdzono pierwszy w tym roku przypadek zakażenia wirusem grypy ptaków 190 tys. szt. kurcząt brojlerów; wszystkie kurczęta na tej fermie poddano utylizacji. Ognisko grypy ptaków wywołało niepokój wśród argentyńskich producentów mięsa drobiowego, którzy obawiają się – w przypadku kolejnych ognisk – utraty niektórych dotychczasowych zagranicznych rynków, na które eksportowano mięso drobiowe. Nadal wolna od ognisk grypy ptaków pozostaje Brazylia, największy światowy eksporter mięsa drobiowego.

Analitycy rynku drobiarskiego w Polsce twierdzą, że w ostatnich tygodniach cena skupu drobiu ustabilizowała się, a nawet widoczne są tendencje w kierunku niewielkiego spadku. Głównymi powodami takiego stanu jest rosnąca produkcja kurcząt brojlerów oraz słabnący popyt na mięso drobiowe z powodu niższej siły nabywczej konsumentów. Podobną sytuację można zaobserwować na rynku jaj, gdzie wysoka opłacalność zachęciła producentów do zwiększenia produkcji, ale słabnący popyt ogranicza sprzedaż.

Wydaje się, że również presja wysokich kosztów produkcji powoli słabnie tym bardziej, że zarówno w produkcji kurcząt brojlerów relacja ceny skupu drobiu w stosunku do cen zakupu pasz jest znacznie korzystniejsza (cena żywiec/pasz w styczniu br. wyniosła 2,72 wobec 2,61 w styczniu ub.r.), jak i w produkcji jaj (cena sprzedaży 100 jaj/paszy wyniosła 34,49 wobec 22,87 w ub.r.). W związku z tym przewiduje się w II półroczu br. spadek cen skupu zarówno żywca drobiowego, jak i cen sprzedaży jaj.

Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 2/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma