Nowy rok, stare wyzwania

 

Produkcja jaj spożywczych na świecie wzrosła o 150% w ciągu ostatnich trzydziestu lat (w krajach azjatyckich o 380%!) Eksperci przewidują 2% wzrost produkcji jaj w najbliższych latach.

Polska jest jednym z większych producentów jaj w UE. Przed polskimi producentami stoją problemy podobne do tych, jakie stanowią kłopot nawet dla tych największych na świecie:

  • Jak duży będzie wzrost produkcji jaj w Polsce i czy wzrośnie (a może spadnie!) krajowe spożycie jaj?

  • Czy w obliczu drożejących pasz produkcja jaj będzie nadal opłacalna?

  • Czy będzie możliwy wzrost eksportu jaj w skorupach, czy raczej w formie przetworów jajecznych?

  • Czy wydanie przez UE zezwolenia ukraińskim producentom jaj na eksport do krajów unijnych stanowi poważne zagrożenie dla polskich producentów jaj?

  • Czy ptasia grypa będzie nadal wykorzystywana jako narzędzie do manipulowania światowym handlem jajami?

  • Czy presja wywierana przez obrońców praw zwierząt zmusi polskich producentów jaj do zmiany systemu produkcji z klatkowego na bezklatkowy? Kto pokryje koszty nowych inwestycji w sytuacji niskiej rentowności produkcji jaj?

Bieżący numer