Produkcja drobiu w Chinach intensywnie wzrasta

 

W ciągu ostatnich pięciu lat przychód z fermowej produkcji drobiu w Chinach wzrastał średnio o 8,7 % rocznie osiągając w 2017 r. wielkość 105,5 miliarda USD, dzięki zarówno wzrostowi cen sprzedaży drobiu, jak wyższej wydajności.

Analitycy chińskiego rynku drobiarskiego twierdzą, że produkcja mięsa drobiowego w 2017 r. wzrośnie o 1,9 % i wyniesie 22,4 mln ton, a przychód ze sprzedaży mięsa drobiowego wzrośnie o 5,2 %. Przychód z fermowej produkcji drobiu jest w dużej mierze zależny, podobnie jak i w innych krajach, od relacji cen sprzedaży żywca do cen paszy.

Analitycy chińskiego rynku drobiarskiego przewidują, że przez najbliższych pięć lat produkcja drobiu w Chinach będzie się nadal rozwijać średnio o 5,5 % rocznie i w 2022 r. osiągnie wartość 138,5 miliarda USD.

Chiny są największym producentem jaj spożywczych na świecie; produkcja jaj w Chinach stanowi ponad 35 % światowej produkcji. Spożycie jaj we Chinach w przeliczeniu na mieszkańca jest jednym z najwyższych na świecie.

Bieżący numer