MRiRW proponuje wprowadzenie bardziej restrykcyjnych sposobów zapobiegania ryzyku zakażenia drobiu wirusami grypy ptaków

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu poinformował, że na fermie drobiu (ponad 627 tys. kur niosek) w Kiełpinie, gm. Siedlce (pow. wolsztyński) stwierdzono zakażenie ptaków wirusem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości HPAI typu H5N1, potwierdzone wynikami badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach.

Natomiast MRiRW opublikowało na stronie RCL projekt nowego rozporządzenia, w którym zawarte są nowe szczegółowe wymagania związane ze zwalczaniem i zapobieganiem zakażeniu drobiu wirusem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości HPAI. Projekt przewiduje m.in. zmniejszenie zbyt restrykcyjnych wymagań dla małych gospodarstw utrzymujących drób, aby mogły one wdrożyć skuteczne sposoby bioasekuracji.

Jednocześnie projekt wprowadza obowiązek większego zabezpieczenia ferm drobiu (utrzymujących więcej niż 350 szt. ptaków) przed ryzykiem zawleczenia choroby, m.in. poprzez wyłożenie mat dezynfekcyjnych, wyznaczenie stref „brudnych” i „czystych” dla pracowników (odzież ochronna i środki higieny), wdrożenie procedur czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu oraz środków transportu, zwalczanie szkodników, zabezpieczenie przed przedostawaniem się dzikich ptaków do pomieszczeń z drobiem oraz miejsc magazynowania pasz i materiałów ściółkowych.

Wszystkie gospodarstwa i fermy utrzymujące drób (niezależnie od ilości) będą zobowiązane do zgłoszenia służbom weterynaryjnym miejsc, w których utrzymywany jest drób, ścisłego zabezpieczenia ptaków przed kontaktem z dzikim ptactwem, a także do prowadzenia codziennej obserwacji stanu zdrowotnego utrzymywanych ptaków i prowadzenia w tym celu odpowiedniej dokumentacji.

Projekt zobowiązuje służby weterynaryjne do permanentnego kontrolowania wyznaczonych środków i sposobów zapobiegania ryzyku zakażenia drobiu chorobami zakaźnymi, w tym także wirusami grypy ptaków.

Bieżący numer