Zakłady drobiarskie mają pretensje do sieci handlowych o zbyt wysokie marże na niektóre wyroby drobiowe

Ceny niektórych produktów drobiarskich w sieciach handlowych w ostatnim czasie wzrosły, chociaż ciągle są korzystniejsze w porównaniu do cen innych gatunków mięsa, a do tego często mamy też do czynienia z zachęcającymi do zakupu promocjami na niektóre wybrane asortymenty. Obserwowanemu wzrostowi cen dziwią się nie tylko klienci, przyzwyczajeni do stosunkowo atrakcyjnych cen zakupu mięsa drobiowego, ale również producenci drobiu (właściciele ferm i zakładów drobiarskich). Dlaczego?

Wg KRD-IG ceny sprzedaży mięsa drobiowego z kurcząt brojlerów czy indyków przez zakłady drobiarskie nie wzrosły aż w takim stopniu, który uzasadniałby wzrost cen w handlu. Po bliższym i dokładniejszym przyjrzeniu się problemowi okazało się, że sieci handlowe postanowiły znacznie zwiększyć swoją marżę handlową, w niektórych przypadkach znacząco, np. w odniesieniu do mięsa indyczego średnio aż 2,5-krotnie z 8% w 2019 r. do 29% w br.

Fakt ten budzi zrozumiały niepokój wśród producentów drobiu i zakładów drobiarskich, ponieważ zarówno w produkcji fermowej, jak i w ubojniach oraz przetwórniach znacząco wzrosły koszty energii, surowców i płac, ale ze względu na chęć utrzymania ciągłości zaopatrzenia rynku towarami w atrakcyjnych cenach przemysł drobiarski nie podniósł cen sprzedaży swoich wyrobów w stopniu odpowiadającym proporcjonalnie wzrostowi kosztów, ale świadomie obniżył własny zysk.  

Niemniej warto zauważyć, że wg danych ZSRIR MRiRW cena sprzedaży przez zakłady drobiarskie tuszki kurcząt patroszonych bez szyi wynosiła w połowie listopada 2019 r. 5,59 zł/kg, w 2020 r. 6,09 zł/kg, a w 2021 r. 7,01 zł/kg, natomiast cena sprzedaży przez zakłady drobiarskie fileta z piersi indyka wynosiła w połowie listopada 2019 r. 20,55 zł/kg, w 2020 r. 11,88 zł/kg, a w 2021 r. 15,99 zł/kg i był to najprawdopodobniej jedyny asortyment mięsa drobiowego, którego cena w okresie ostatnich dwóch wahała się w aż tak znacznym rozmiarze i nie powróciła do ceny sprzed dwóch lat.

Cena sprzedaży fileta z piersi indyka przy 29% marży powinna wynieść ok. 19,50 zł/kg i pewnie tyle wynosi, ale być może sieci handlowe tą wysoką marżą pokrywają mniejsze dochody spowodowane niższymi marżami na inne wyroby drobiarskie. Wydaje się, że powyższe problemy stanowią świetną ilustrację odwiecznych bojów o dobrą cenę, jakie toczą ze sobą sprzedający i kupujący. Najczęściej żadna ze stron nie jest w pełni zadowolona….

Bieżący numer