Arabia Saudyjska ogranicza import i realizuje program rozwoju własnej produkcji drobiarskiej

Biuro ds. Żywności i Leków (Saudi Food and Drug Authority SFDA) Królestwa Arabii Saudyjskiej wprowadziło w ostatnim czasie szereg nowych przepisów istotnie ograniczających import produktów drobiarskich. Spożycie mięsa drobiowego w Arabii Saudyjskiej wyniosło w 2020 r. 1,55 mln ton, z czego ok. 60% (900 tys. ton) zostało wyprodukowane w kraju. W 2020 r. Arabia Saudyjska zaimportowała 652 tys. ton mięsa i wyrobów drobiarskich, w tym z Brazylii 467 tys. ton (72% importu drobiu ogółem).

Na początku maja 2021 r. władze SFDA zawiesiły import mięsa drobiowego z 11 brazylijskich zakładów drobiarskich (ok. 60% importu z Brazylii). Natomiast na początku czerwca SFDA zawiesiła import mięsa drobiowego z Francji i Ukrainy, przy czym powody zawieszenia w odniesieniu do każdego z tych krajów były zgoła zupełnie odmienne. Nadal też obowiązuje w Arabii Saudyjskiej zakaz importu mięsa drobiowego z USA uzyskiwanego od kurcząt brojlerów poddawanych ogłuszaniu przed ich ubojem, podobnie zresztą jak i z innych krajów, ponieważ Arabia Saudyjska importuje wyłącznie mięso drobiowe od kurcząt poddanych ubojowi zgodnie z regułami halal.

Królestwo Arabii Saudyjskiej ciągle pozostaje jednym z największych importerów drobiu na świecie. Ale zgodnie z nowym rządowym programem sytuacja ta ma się radykalnie zmienić i poprzez intensywny rozwój krajowa produkcja drobiu ma wzrosnąć najpierw do 80% w 2025 r., a następnie do 100% w 2030 r. W rozpoczętym programie rozwoju produkcji drobiarskiej w Królestwie Arabii Saudyjskiej bardzo aktywny udział biorą firmy brazylijskie, które inwestując zarówno środki finansowe, jak i nowoczesne technologie, stają się współwłaścicielami nowych zakładów.

Bieżący numer