CIWF nagradza firmy popularyzujące idee poprawy dobrostanu drobiu

Założona w UK w 1967 r. organizacja pozarządowa Compassion in World Farming CIWF przyznaje od kilku lat swoje nagrody firmom, które znacząco wpłynęły na popularyzację idei polepszenia dobrostanu zwierząt gospodarskich, szczególnie tych utrzymywanych na fermach. W tym roku nagrodę CIWF otrzymała francuska firma Les Fermiers de Loue za najlepszą marketingowo popularyzację idei poprawy dobrostanu kur niosek w sposób silnie oddziałujący na opinię społeczną.

Mianowicie Les Fermiers de Loue przygotowała plakat w ramach prowadzonej we Francji w czerwcu kampanii wyborczej do władz municypalnych, na którym kandydat został przedstawiony w portretowej wersji jako kura przepasana wstęgą w barwach francuskiej flagi, nad którą umieszczony został napis głoszący program wyborczy kandydata „Jedynym naszym hasłem: dobrostan”.

Plakat Les Fermiers de Loue był prezentowany w TV, radio i mediach społecznościowych w ciągu ostatnich 8 dni kampanii wyborczej wywołując ogromne zainteresowanie opinii publicznej w całej Francji. Dyskusja nad dobrostanem w chowie drobiu potwierdziła, że coraz więcej ludzi świadomie popiera uwolnienie kur niosek z klatek, popularyzację chowu wolnorosnących ras kurcząt brojlerów czy potrzebę promocji poprzez wyraźne etykietowanie produktów drobiarskich pozyskiwanych z chowu drobiu w warunkach najlepszego przyjaznego zwierzętom dobrostanu.

Natomiast w Chinach firma Happy Eggs została zwycięzcą nagrody Good Egg Award za sprzedaż poprzez internet wyłącznie jaj pochodzących z produkcji bezklatkowej. Happy Eggs jest też właścicielem jedynej w Chinach unikatowej fermy typu „Rondel”, zaprojektowanej kilka lat temu przez holenderską firmę Vencomatic. Rozbudowując wolierowy system chowu kur niosek Happy Eggs uwalnia corocznie z chowu klatkowego ok. 240 tys. kur niosek.

Ponadto jest kluczowym w Chinach propagatorem idei poprawy dobrostanu drobiu prezentując w programach edukacyjnych korzyści z takiego sposobu chowu i wykorzystując do tego m.in. niewielkie izby edukacyjne stawiane w pobliżu ferm oraz kawiarenki współdziałające z lokalnymi biurami turystycznymi.

Bieżący numer