Ewolucyjne, a nie rewolucyjne, przechodzenie do bezklatkowego chowu kur niosek

Nie milkną głosy sprzeciwu polskich rolników wspieranych przez parlamentarzystów różnych opcji politycznych w sprawie oświadczenia KE, która w podjętej kilka dni temu decyzji zamierza zabronić chowu zwierząt w klatkach począwszy od 2027 r. Zakaz ma objąć m.in. chów kur niosek w klatkach wprowadzając zamiast tego wyłącznie chów bezklatkowy. Decyzję KE poparł Wojciechowski, europejski komisarz ds. rolnictwa twierdząc, że chów klatkowy zwierząt, w tym także kur niosek, przypomina bardziej przemysł rolny aniżeli tradycyjnie rozumiane rolnictwo.

Niestety, badania rynku jaj przeprowadzone w wielu krajach wskazują, że głównym czynnikiem, który wpływa na decyzję klientów o zakupie jaj z chowu klatkowego czy bezklatkowego, jest cena sprzedaży jaj. Jaja z chowu bezklatkowego są droższe i dlatego są kupowane na razie zaledwie przez ok. 10-15% klientów. Ale jednocześnie obserwuje się, że coraz częściej także inne czynniki wpływają na decyzję klientów przy zakupie jaj; należą do nich m.ni. wielkość jaj, barwa ich skorupy czy wręcz możliwość zakupu bezpośrednio od rolnika, a nie w markecie.

Wydaje się, że w tym przypadku najbardziej właściwym sposobem rozwiązania palącego problemu zakazu chowu kur niosek w klatkach będzie prowadzenie nadal starannych badań rynku jaj i raczej powolne, bardziej ewolucyjne aniżeli rewolucyjne wdrażanie bezklatkowych sposobów utrzymywania kur niosek.

Dobrym przykładem może być w tym przypadku postępowanie władz na Tajwanie, które postanowiły dokonać przeglądu obowiązujących dotychczas przepisów dot. dobrostanu kur niosek i dokonać korekty niektórych z nich (np. zmniejszenie obsady kur z 12 na 10 w przeliczeniu na jeden m2 powierzchni kurnika). Na Tajwanie utrzymywanych jest ok. 40 mln kur niosek, podobnie jak w Polsce. Pomimo zachęty ze strony tajwańskich władz na razie tylko nieco ponad 10% właścicieli ferm kur niosek jest zainteresowanych inwestowaniem w bezklatkowy chów kur. Swoją decyzję uzależniają oni m.ni. od wzrostu zainteresowania klientów zakupem jaj z takiego chowu.

Bieżący numer