Opinia komentatora NYT w sprawie cierpienia kurcząt brojlerów

 

Wydawałoby się, że wałkowany od wielu lat temat okrucieństwa wobec kurcząt brojlerów, z jakim mieliśmy i czasami nadal mamy do czynienia na fermach drobiu, i szerzej – w produkcji zwierzęcej, został już wielokrotnie wyjaśniony i szczegółowo opisany, a podejmowane przez producentów drobiu na całym świecie wysiłki w celu zapewnienia ptakom godnych warunków życia drobiu w kurnikach (kontrola środowiska, zmniejszona obsada, wydłużenie okresu tuczu, odpowiednie oświetlenie, wysokowartościowa pasza, profilaktyka weterynaryjna, bioasekuracja itd.) jak nigdy przedtem nie uwzględniały potrzeb humanitarnego traktowania zwierząt w fermowym chowie. 

Nic podobnego! Kilkanaście dni temu Nicholas Kristof, mający polskie korzenie rodzinne wieloletni komentator znanego na całym świecie dziennika „New York Times”, opublikował na łamach tego czasopisma artykuł „The Ugly Secrets Behind the Costco Chicken” („Brzydkie Sekrety Znajdujące się za Kurczakami firmy Costco”). Zawarte w tym artykule opinie redakcja NYT potraktowała jako wyraźnie postępowe.

Głównym przesłaniem przytoczonych faktów/przykładów nieludzkiego traktowania kurcząt brojlerów wykrytych przez amerykańskich obrońców praw zwierząt na fermach drobiu produkujących kurczęta brojlery dla firmy Costco Wholeslae Corp. i wynikającego z nich komentarza jest przekonanie Nicholasa Kristofa, że prowadzona na całym świecie produkcja zwierzęca nierozerwalnie wiąże się z nieprawdopodobnym okrucieństwem człowieka wobec bezbronnych zwierząt, w tym przypadku wobec dziesiątek milionów kurcząt brojlerów.

Nicholas Kristof, dwukrotny laureat międzynarodowej nagrody dziennikarskiej im. Pulitzera, z przekonaniem twierdzi, że aby ludzie mogli spożywać mięso drobiowe, kurczęta muszą doświadczać niewyobrażalnych cierpień.

Kuriozalne w skali światowej wydaje się stwierdzenie Nicholasa, że produkowane zwierzęta, zgodnie z sugestią Papieża Franciszka, trafiają po śmierci do Nieba, gdzie Najświętsza Maryja wyraża swój żal (sic!) nad ich cierpieniem spowodowanym przez złe traktowanie przez ludzi.

Bieżący numer