Rosnące ceny zbóż pogarszają opłacalność produkcji kurcząt brojlerów w Brazylii

 

Koszty produkcji kurcząt brojlerów w Brazylii wzrosły w 2020 r. o 38,93%, osiągając tym samym dla farmerów najwyższy poziom od 2012 r. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego w tym okresie utrzymywały się mniej więcej na jednakowym poziomie, przez co ceny skupu były również dużo mniej korzystne dla rolników i nie pokrywały wzrastających kosztów.

Największy wpływ na wzrost kosztów produkcji drobiu w Brazylii miał wzrost cen zakupu pasz i piskląt, których udział w kosztach ogółem produkcji w 2020 r. wyniósł łącznie aż 87% (ok. 83% kosztowało wyżywienie kurcząt i o ok. 4% wzrosły ceny zakupu piskląt). Pozostałe składniki kosztów produkcji wzrosły w znacznie mniejszym stopniu: transport o 0,68%, energia elektryczna o 0,48%.

Niestety, sytuacja brazylijskich producentów kurcząt brojlerów na początku 2021 r. uległa dalszemu pogorszeniu z powodu silnego wzrostu cen zbóż paszowych na światowych rynkach, w tym także na rynku brazylijskim. Napięcia nie złagodziły zapowiedzi większych zbiorów w sezonie 2020/21 brazylijskiej soi o 4,3% do 124,8 mln ton oraz brazylijskiej kukurydzy o 2,5% do 102,5 mln ton, ponieważ światowy popyt na zboża paszowe znacznie przekracza przewidywany wzrost zbiorów. Natomiast nadprodukcja mięsa drobiowego w skali globalnej utrudnia wprowadzenie korekty cen sprzedaży do takiego poziomu, który w większym stopniu zapewniałby opłacalność produkcji kurcząt brojlerów.

Coraz częściej w tej sytuacji analitycy światowego rynku mięsa drobiowego wskazują na potrzebę zmiany planów średnio- i długoterminowej produkcji drobiarskiej. Wydaje się, że stabilizacja poziomu produkcji jest w tym wypadku bardziej potrzebna aniżeli planowanie rozwoju w dotychczasowym tempie.

Bieżący numer