Zatrute fipronilem jaja w 17 krajach

Miliony jaj w europejskich marketach zostało wycofanych z obrotu i zutylizowanych po ujawnieniu faktu zatrucia ich fipronilem przez holenderskich, niemieckich, belgijskich i francuskich producentów.

Zatrute jaja znalazły się w sprzedaży w 17 krajach:  Holandii, Belgii, Francji, Niemczech Austrii, W. Brytanii, Danii, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii i Hong Kong.

Jak wykazały przeprowadzone w Holandii badania, zawartość fipronilu w jajach była siedmio- do dziesięciokrotnie niższa w porównaniu do obowiązującej w UE normy, ale test wykonany w Belgii wykazał, że zawartość fipronilu przekraczała europejską normę.

Mina Andrejewa, rzecznik KE, podała, że 26 września odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa UE i przedstawicieli agencji ds. bezpieczeństwa żywności, na którym zostaną przedstawione szczegóły kryzysu jajowego w UE i przedyskutowane sposoby bardziej skutecznej ochrony zdrowia ludzi przed zatrutą żywnością.

Stephane Travert, francuski minister rolnictwa, na podstawie testów stwierdził, że zatrute fipronilem jaja nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podobną opinię wyraził przedstawiciel brytyjskiej Agencji ds. Standaryzacji Żywności: „Jest mało prawdopodobne, aby skażone jaja stanowiły ryzyko dla zdrowia ludzi”.

Bieżący numer