Szybkie „zatopienie” ptaków w azotowej pianie nowym bardziej humanitarnym sposobem uboju dużych stad ptaków zarażonych wirusem grypy ptaków

Brytyjski Komitet ds. Dobrostanu Zwierząt apeluje o możliwie jak najszybsze wprowadzenie nowej wysoce skutecznej i efektywnej metody uboju drobiu zarażonego grypą ptaków (lub innymi chorobami wymagającymi natychmiastowego uboju wszystkich ptaków w stadzie) poprzez dokładne i szybkie pokrycie całego stada pianą azotową. „Zatopienie” ubijanych ptaków w azotowej pianie powoduje natychmiastowe odcięcie im dostępu do tlenu i bardziej humanitarną śmierć aniżeli przy zastosowaniu dotychczasowych sposobów.

Nowa metoda uważana jest też z tego powodu za bardziej spełniającą wymagania dobrostanu. Z punktu widzenia fizjologii proces śmierci ptaków pozbawionych w możliwie jak najkrótszym czasie dostępu do tlenu (zawartość tlenu w azotowej pianie jest poniżej 1%) przebiega w odmienny sposób aniżeli ich uduszenie w atmosferze dwutlenku węgla, a ubijane ptaki właściwie nie cierpią przed śmiercią.

Aby przebieg uboju ptaków w azotowej pianie był wysoce skuteczny i ograniczał cierpienie ptaków do niezbędnego minimum, piana musi być odpowiednio gęsta i charakteryzować się wysokim stopniem sprężenia, dzięki czemu szybko i równomiernie pokrywa całe stado ptaków w kurniku odcinając dostęp do tlenu. Niezbyt gęsta piana azotowa nie odcina skutecznie dostępu ptaków do tlenu, powoduje zalepianie się dróg oddechowych i powoduje śmierć poprzez uduszenie, a nie poprzez fizjologiczny brak tlenu. Zbyt niskie sprężenie azotowej piany spowalnia jej przemieszczanie się w kurniku (wymagana jest szybko postępująca fala azotowej piany), przez co moment odcięcia ubijanych ptaków od dostępu do tlenu wydłuża się i grozi powstaniem paniki w stadzie. 

Wykorzystanie azotowej piany może zastąpić dotychczasowe sposoby mechanicznego uboju ptaków lub ich zagazowywanie dwutlenkiem węgla. Azotowa piana jest rozprowadzana w kurnikach ze ściółką (stada kurcząt brojlerów lub indyków, stada rodzicielskie, kaczki) w postaci szybko przemieszczającej się fali w tym samym czasie z dwóch specjalnych generatorów, umieszczonych na dwóch końcach budynku. Takie postępowanie uniemożliwia ptakom wpadanie w panikę i zbijanie się w duże grupy.

Piana w stosunkowo krótkim czasie wypełnia dokładnie całą powierzchnię kurnika i nie wymaga dodatkowego uszczelniania kurnika, jak to się dzieje w przypadku zastosowania dwutlenku węgla. Niedostateczne uszczelnienie kurnika może powodować, że proces ubijania zakażonych ptaków w atmosferze dwutlenku węgla nie jest efektywny i niepotrzebnie wydłuża proces ubijania powodując dodatkowe cierpienie przynajmniej części ptaków.

Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 6/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma