Wysoka opłacalność sprzyja rozwojowi produkcji kurcząt brojlerów w Polsce; Drosed kupuje zakład drobiarski należący do Cargilla

Nadal opłacalność produkcji kurcząt brojlerów jest w Polsce wysoka, głównie dzięki niskim cenom sprzedaży pasz. I nawet jeśli średnie ceny skupu kurcząt brojlerów spadły o 17,8% w ujęciu r/r, to ceny pasz są niższe o 24,2% w ujęciu r/r., przy czym ceny skupu kurcząt brojlerów na początku czerwca br. wynoszą 4,92 zł/kg, a na początku czerwca ub.r. wynosiły 5,62 zł/kg – spadek o 12,5%. Stosunek cen skupu kurcząt brojlerów do cen sprzedaży pasz wyniósł w kwietniu br. 3,15 i był lepszy o 8,2% w ujęciu r/r (2,92 w kwietniu ub.r.).

Niestety, utrzymująca się dobra koniunktura (i opłacalność) na produkcję kurcząt brojlerów sprzyja wzrostowi produkcji, co powoduje wzrost podaży żywca drobiowego na rynku i spadek cen sprzedaży mięsa drobiowego, a tym samym spadek cen skupu. Analitycy rynku drobiarskiego spodziewają się dalszego spadku cen skupu kurcząt brojlerów nawet do 4,40 zł/kg na koniec 2024 r. (spadek o 7,2% w porównaniu do średniej ceny skupu w grudniu ub.r.), ale przewidują wzrost średniej ceny skupu kurcząt brojlerów w przyszłym 2025 r. o 9,1% (do 4,80 zł/kg).

Nadal ogromnym ryzykiem w planowaniu produkcji mięsa drobiowego jest możliwość zakażenia się drobiu wirusem grypy ptaków i konieczność likwidacji stad kurcząt brojlerów, co może wpływać na rytmiczność ubojów i dostaw w zależności od skali zakażeń drobiu. Zakażenie drobiu wirusem grypy ptaków ma również wpływ na eksport mięsa drobiowego i kształtowanie się popytu u potencjalnych importerów.

W Polsce postępuje konsolidacja produkcji drobiarskiej. Przykładem może być Drosed, który zwiększa swoją produkcję poprzez zakup części zakładów drobiarskich, specjalizujących się w przetwórstwie mięsa drobiowego, należących do Cargilla (wcześniej do Konspolu). Jest to kolejna akwizycja drobiarskiego potentata na polskim rynku drobiarskim po przejęciu Indykpolu i wytwórni pasz dla drobiu w Siedlcach. Zakup zakładu drobiarskiego od Cargilla pozwoli Drosedowi znacząco zwiększyć ofertę popularnych gotowych dań z udziałem mięsa drobiowego.

Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 6/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma