Władze UE wprowadzają 6 czerwca br. ochronę wewnątrzunijnego rynku przed niekontrolowanym eksportem ukraińskiego drobiu i jaj

Od wczoraj, czyli od 6 czerwca br. przez najbliższy rok (do 5 czerwca 2025 r.) w handlu UE z Ukrainą obowiązuje zawieszenie ceł przywozowych i kontyngentów na eksport ukraińskich produktów rolnych i żywności na rynek europejski.

Z powodu licznych strajków europejskich rolników oraz protestów rolniczych organizacji władze UE prowadziły od stycznie br. negocjacje, na podstawie których wprowadzono mechanizmy ochronne na bezcłowy eksport wybranych ukraińskich produktów ustanawiając maksymalne limity wielkościowe takiego importu w skali roku. Wśród wybranych produktów znajdują się mięso drobiowe i jaja.

Limitowane wielkości eksportu wybranych produktów zostały ustalone jako średnia arytmetyczna ilości importowanych ukraińskich produktów w drugiej połowie 2021 r., w 2022 r. i w 2023 r. i wynoszą m.in. dla mięsa drobiowego 137 tys. ton i jaj 23,5 tys. ton.

Wprowadzono jednocześnie mechanizm ochronny, który będzie polegał na regularnym monitorowaniu ukraińskiego eksportu wybranych produktów na rynek UE i w przypadku przekroczenia ustalonych wielkości umożliwi KE nałożenie dodatkowego środka ograniczającego eksport. Przekroczenie ustanowionego limitu spowoduje wprowadzenie ograniczeń (cła, kontyngenty itp.) na dalszy eksport wybranych produktów.

Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 6/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma