XXXIV Sympozjum Polskiego Oddziału WPSA

16/17/18-09-2024 XXXIV Sympozjum Polskiego Oddziału WPSA Komitet Konferencyjny WPSA z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA) mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXXIV Sympozjum Polskiego Oddziału WPSA pod hasłem: „Nauka praktyce - praktyka nauce” 16-18 września 2024 r. Sympozjum odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (16 września 2024) oraz w hotelu na terenie miasta Lublin (17-18 września 2024).

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: https://up.lublin.pl/wpsa2024/

W imieniu Komitetu Konferencyjnego

prof. dr hab. Katarzyna Ognik - Przewodnicząca

prof. dr hab. Justyna Batkowska - Vice-przewodnicząca

HARMONOGRAM ORGANIZACJI XXXIV Sympozjum PB WPSA

1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA do 31 maja 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Sympozjum https://up.lublin.pl/wpsa2024/

2. NADSYŁANIE STRESZCZEŃ do 30 czerwca 2024 r.

Formularz abstraktu jest dostępny na stronie internetowej Sympozjum https://up.lublin.pl/wpsa2024/

Przewidziano doniesienia ustne oraz sesję posterową. Szczegóły dotyczące przygotowania i prezentacji doniesienia konferencyjnego oraz posteru zamieszczono w regulaminie sympozjum https://up.lublin.pl/wpsa2024/#regulamin

3. OPŁATA KONFERENCYJNA KOSZTÓW UCZESTNICTWA:

Termin wpłaty oraz opłaty do 31 maja 2024, 850 PLN, Opłata pełna

do 31 maja 2024, 600 PLN, Opłata obniżona (młody naukowiec do 32 r. ż)

do 31 maja 2024, 600 PLN, Opłata obniżona (Honorowy Członek PB WPSA)

Nie będzie możliwości wnoszenia opłat w trakcie konferencji.

Dane do płatności:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademickiej 13 20-950 Lublin

26 1240 5497 1111 0011 3333 1849

Bank Pekao S.A. o/ Lublin Krakowskie Przedmieście 72, 20-076 Lublin

Tytuł przelewu: wpsa2024 / imię i nazwisko uczestnika/ nazwa instytucji

Opłata konferencyjna zawiera: materiały konferencyjne, identyfikator, udział we wszystkich sesjach plenarnych i naukowych, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację.

4. REZERWACJA NOCLEGÓW

Nazwa hotelu, w którym odbędzie się 2 i 3 dzień Sympozjum (17-18 września 2024) zostanie podana w komunikacie nr 2 oraz na stronie internetowej. Organizatorzy nie rezerwują noclegów. Dodatkowo, lista hoteli oferujących preferencyjne ceny dla uczestników konferencji zostanie opublikowana po zakończeniu negocjacji.

Załącznik


Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 4/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma