Przychód LDC Group wzrósł w ostatnim roku o 15%, w planie jest dalszy wzrost o blisko 20%

Francuski holding drobiarski LDC Group, w którym blisko 70% udziałów mają cztery rodziny (Lambert, Chancereul, Huttepain i Guillet), uzyskał w ostatnim roku fiskalnym 2022-2023 przychody o 15% wyższe w porównaniu do poprzedniego roku. Pomimo 5,6% spadku w ilości sprzedanych produktów przychód wyniósł 5,85 mld € (6,39 USD). Rentowność LDC Group, liczona wskaźnikiem EBIDTA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wzrósł z 7,9% w poprzednim roku fiskalnym do 9,4% w zakończonym roku fiskalnym 2022-2023 i wyniósł 547 mln € (w poprzednim roku wyniósł 213 mln €).

Produkcja drobiarska stanowiła główne źródło przychodów LDC Group. Drobiarstwo stanowiło 72% przychodów ogółem i wyniosło 4,21 mld €. Wzrost przychodów w drobiarstwie wyniósł 12%, natomiast w operacjach międzynarodowych 42% i w dziale dań gotowych 10%. Działalność LDC we Francji przyniosła przychód w roku fiskalnym 2022-2023 w wysokości 4,53 mld €, co stanowi 13% wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu. Natomiast przychód w działalności międzynarodowej i eksporcie wyniósł 1,32 mld €, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu do poprzedniego okresu.

Pomimo szeregu wyzwań wynikających z wyższych kosztów produkcji, ryzyka grypy ptaków i napięć w handlu międzynarodowym zarząd LDC Group dąży – zgodnie z przyjętym 5-cioletnim planem rozwoju – osiągnąć w roku fiskalnym 2026-2027 przychody w wysokości 7 mld € i wskaźnik EBIDTA w wysokości 560 mln €.

Znacząca część tego wzrostu będzie polegała na zwiększeniu produkcji i sprzedaży produktów opartych na jajach i daniach z udziałem warzyw. Denis Lambert, prezes zarządu LDC Group, informuje, że działalność w produkcji jajczarskiej przyniosła LDC Group przychód ponad 300 mln € w ostatnim roku. Wzrost ten wynikał m.in. z zakupu form Matines oraz Ovoteam. Udział LDC Group w rynku jaj we Francji wzrósł do 2 mld szt. i stanowi obecnie 13,3% rynku jaj ogółem we Francji (we Francji wykorzystuje się ok. 15 mld jaj, zarówno w konsumpcji, jak i w przemyśle).

Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 6/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma