Jaja bezpieczne dla zdrowia, bo wyprodukowane w UK zgodnie z normami British Lion

Na brytyjskim rynku powraca problem jakości jaj spożywczych, a dokładniej sprawa wiarygodności w stosunku do jakości jaj importowanych. W ostatnim czasie w UK rozpoczęła się kampania reklamowa warta jeden mln GBP, której głównym przesłaniem jest dążenie do przekonania konsumentów jaj spożywczych, że tylko jaja wyprodukowane w fermach na terenie UK spełniające wymagania brytyjskiej normy jakościowej British Lion posiadają gwarancje całkowitego bezpieczeństwa żywnościowego, także w zakresie ewentualnego skażenia bakteriami Salmonella.

Inicjatorzy tej szeroko zakrojonej kampanii reklamowej kierują się niedawnymi informacjami brytyjskiej Agencji Standardów Żywności (Food Standards Authority FSA), która ostrzega przed ryzykiem spożywania jaj z importu. Jak twierdzi FSA, ostatnio obserwowany wzrost przypadków salmonellozy jest spowodowany spożywaniem importowanego mięsa drobiowego i jaj z Polski. Ważnym elementem tej kampanii jest fakt, że produkcja mięsa drobiowego i jaj na fermach poza granicami UK nie podlega kontroli jakości zgodnie z wymogami British Lion.

Dlatego jeśli konsumenci jaj chcą mieć gwarancję bezpieczeństwa zdrowia, zwłaszcza w przypadku spożywania jaj przez dzieci i młodzież oraz osoby starsze, powinni zawierzyć wyłącznie producentom jaj na fermach brytyjskich, którzy przestrzegają norm jakościowych określonych w procedurach British Lion.

Kampania reklamowa jest skierowana także do właścicieli sieci handlowych i hurtowni żywności. Treści zawarte w przygotowanych spotach i informacjach reklamowych są rozpowszechniane poprzez popularne portale społecznościowe. Do kampanii aktywnie włączył się także Sterling Crew, prezes Institute of Food and Technology. W materiałach reklamowych przedstawia się jako ambasador jaj wyprodukowanych zgodnie z normami British Lion, który są gwarancją ich wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywnościowego. Przedstawiciele serwisów żywnościowych aktywnie uczestniczą w rozpowszechnianiu receptur dań z użyciem bezpiecznych jaj.

Warto przyglądać się prowadzonej w UK kampanii reklamowej, której jednym z głównych celów jest budowanie wśród potencjalnych konsumentów wiarygodności w stosunku do wyprodukowanej w UK żywności. Niestety, wiarygodności opartej na tendencyjnie wykorzystywanej informacji o ryzyku związanym ze spożywaniem żywności wyprodukowanej w innych krajach w warunkach odmiennych od tych, jakie przestrzegane są w UK.


Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 5/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma