Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
22.09.201929.09.201906.10.201913.10.2019
POLSKA
Kurczęta brojlery3477345534223341-2,37
Indory59245932601660160
Indyczki56515712572757400,23
Kaczki brojlery44624340440744701,43
Gęsi tuczone8229822782458237-0,1
Kury mięsne reprod.27962814-2463-
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3500349434323423-0,26
Indory5891585559735936-0,62
Indyczki56485712572357690,8
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3463344234153326-2,61
Indory---6150-
Indyczki56705710575057500
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3537351034033218-5,44
Indyczki56505609580058000
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3484345234413370-2,06
Indory59916103611761390,36
Indyczki5629572756825653-0,51
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)