Bieżący numer

Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
04.10.202011.10.202018.10.202025.10.2020
POLSKA
Kurczęta brojlery3222320431683156-0,38
Indory41944283424242780,85
Indyczki4102409541174114-0,07
Kaczki brojlery4286427242684241-0,63
Gęsi tuczone7446738674707345-1,67
Kury mięsne reprod.2358--2058-
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3230319831763154-0,69
Indory41644228419742340,88
Indyczki69843970400340210,45
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery32023200315831610,09
Indory--4300--
Indyczki4210420042404210-0,71
Kaczki brojlery--4267--
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3111307030632919-4,7
Indory--44004250-3,41
Indyczki-411241474125-0,53
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery32613227319434658,48
Indory42894393433643690,76
Indyczki41124126412941370,19
Kaczki brojlery--4269--
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)