Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
17.02.201903.03.201910.03.201917.03.2019
POLSKA
Kurczęta brojlery33343385342035012,37
Indory5673570657545677-1,34
Indyczki5521553154935469-0,44
Kaczki brojlery46184637465146700,41
Kury mięsne reprod.26102682276928071,37
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery33113428342835062,28
Indory5644560557145565-2,61
Indyczki54265450533253550,43
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery33323361340634882,41
Indyczki-560056005550-0,89
Kaczki brojlery---4652-
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery35873613357836752,71
Indory-5900---
Indyczki5593559256004560-18,57
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery32823378340534772,11
Indory5752590858985875-0,39
Indyczki5531557454965490-0,11
Kaczki brojlery---4730-
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)