Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
20.08.201727.08.201703.09.201710.09.2017
POLSKA
Kurczęta brojlery3475,53465,13426,73445,30,54
Indory5172,35134,25118,25144,90,52
Indyczki5035,95004,650104997,1-0,26
Kaczki brojlery4597,74663,645634574,20,25
Gęsi tuczone8607,78555,38676,28668,4-0,09
Kury mięsne reprod.2478,72110,52528,22641,44,48
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3496,93502,83451,73477,70,75
Indory5168,35146,45090,25140,10,98
Indyczki4969,64892,34902,54916,50,29
Gęsi tuczone8436,38325,98266,882990,39
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3456,634303388,63405,90,51
Indory-51505200--
Indyczki5090,451135098,35087,7-0,21
Gęsi tuczone8857,48728,69002,48849,1-1,7
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3579,73544,43508,63537,40,82
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3460,634883463,13474,40,33
Indory5176,75102,251,645157,29886,83
Indyczki5030,95029,74975,94920,7-1,11
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)

okladka


okladka