Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
16.06.201923.06.201930.06.201907.07.2019
POLSKA
Kurczęta brojlery3460345534673482,10,44
Indory57565730574257480,1
Indyczki5503552455395530-0,16
Kaczki brojlery45364516450845531
Gęsi tuczone7820842282958257-0,46
Kury mięsne reprod.2625299428392719-4,23
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery35143511350835340,74
Indory57265668567857010,41
Indyczki5424549655415525-0,29
Gęsi tuczone--8437--
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3438344134513464,40,39
Indory5850--5850-
Indyczki---5550-
Kaczki brojlery-4450,24518,7--
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3537353235553657,82,89
Indyczki555055465550--
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3452343134573445,8-0,32
Indory58215859589659050,15
Indyczki5522550955135510-0,05
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)