Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
15.12.201929.12.201905.01.202012.01.2020
POLSKA
Kurczęta brojlery32223227328533221,13
Indory5918602659105760-2,54
Indyczki5722572456425623-0,34
Kaczki brojlery44164398434543961,17
Gęsi tuczone98169643---
Kury mięsne reprod.21762396207021252,66
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3294333433773340-1,1
Indory5824597057955649-2,52
Indyczki55745605547755170,73
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery31813185326833321,96
Indyczki57905780570057000
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery34033343336733720,15
Indory63006300---
Indyczki5740-570057030,05
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery32213245325332730,61
Indory6161610361336029-1,7
Indyczki5799573157055629-1,33
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)