Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
17.06.201824.06.201801.07.201808.07.2018
POLSKA
Kurczęta brojlery3516,33528,73551,43610,61,67
Indory47064718,84753,64785,90,68
Indyczki4422,14432,54434,74453,70,43
Kaczki brojlery4461,54416,64481,94502,60,46
Gęsi tuczone8353,78228,38224,78216,8-0,1
Kury mięsne reprod.2323,22567,9---
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3501,13536,33587,93639,21,43
Indory4692,84693,44724,44730,20,12
Indyczki4333,94334,14368,64392,90,56
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3521,83516,33536,73601,31,83
Indyczki44204470448045100,67
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3671,33708,33743,63894,44,03
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3478,63511,33520,735480,78
Indory4727,94783,74823,54903,61,66
Indyczki4562,34518,84465,54462,1-0,08
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)