Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
10.11.201917.11.201924.11.201901.12.2019
POLSKA
Kurczęta brojlery3234321132063187-0,59
Indory6068601359695904-1,09
Indyczki5767575757155696-0,33
Kaczki brojlery4385437643664361-0,11
Gęsi tuczone82508935851690736,54
Kury mięsne reprod.21462112222123706,71
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3301329333033294-0,27
Indory6049596459065807-1,68
Indyczki5761574456615598-1,11
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3201316331623144-0,57
Indory6150615061505900-4,07
Indyczki5800580057905780-0,17
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3319328931923159-1,03
Indory--630063000
Indyczki--57935740-0,91
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3252326333153242-2,2
Indory61136099608861220,56
Indyczki5694569156995683-0,28
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)