Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
14.04.201921.04.201905.05.201912.05.2019
POLSKA
Kurczęta brojlery3480348534653458-0,2
Indory5563567156505633-0,3
Indyczki54925472545654650,16
Kaczki brojlery4718463645164411-2,33
Kury mięsne reprod.30413041-2546-
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3529352435643492-2,02
Indory55095570559455940
Indyczki54665395536854231,02
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3469346834433442-0,03
Indory5800----
Indyczki55305510550055000
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery35963625351135511,14
Indory--5900--
Indyczki5550-550055030,05
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3441345434613460-0,03
Indory58175883579458060,21
Indyczki5443551154985472-0,47
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)