Bieżący numer

Archiwum

Automatyzacja sterowania mikroklimatem w budynkach inwentarskich
Przemysław Marek

 Zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych jest podstawą dobrostanu zwierząt. Jest to już nie tylko wymóg prawny regulowany odpowiednimi przepisami, ale również racjonalne postępowanie każdego producenta. Drób utrzymywany w korzystnych warunkach środowiskowych uzyskuje lepsze wyniki produkcyjne, co bezpośrednio przekłada się na ekonomikę produkcji.