Bieżący numer

Archiwum

Enzymy paszowe w żywieniu drobiu
Katarzyna Perz, dr inż. Marcin Hejdysz

Wśród wielu dodatków paszowych stosowanych w żywieniu drobiu wyróżnić można m.in. enzymy paszowe, które są najczęściej wykorzystywanymi dodatkami w mieszankach pełnoporcjowych. Korzyścią wynikającą z ich stosowania jest poprawa wyników produkcyjnych, a w konsekwencji pozytywny wpływ na opłacalność produkcji. Egzogenne enzymy, produkowane przy udziale różnorodnych mikroorganizmów, mogą wpływać korzystnie na uzyskiwane wyniki poprzez zwiększenie strawności składników pokarmowych oraz łagodzenie negatywnego wpływu substancji antyżywieniowych w komponentach paszowych. Uzupełnienie mieszanki pokarmowej o egzogenne enzymy pozwala dodatkowo na rozkład substancji wcześniej dla ptaków niedostępnych ze względu na brak wytwarzania w ich przewodach pokarmowych właściwych enzymów.
 
Piśmiennictwo:
 
1. Ahmad R. i in. (2009). An update on carbohydrases: growth performance and intestinal health of poultry. Heliyon 5. e01437.
2. Amerah A. i in. (2008). Influence of particle size and xylanase supplementation on the performance, energy utilisation, digestive tract parameters and digesta viscosity of broiler starters. British Poultry Science. 49:4. 455-462
3. Campbell L. i in. (1992). Enzyme application for monogastric feeds: a review. Can. J. Anim. Sci. 72. 449-466.
4. Cardoso V. i in. (2018). Variation in levels of non- starch polysaccharides and endogenous endo-1, 4-b-xylanases affects the nutritive value of wheat for poultry. Br. Poult. Sci. 59 (2). 218-226.
5. Cowieson A. i in. (2003). Supplementation of diets containing pea meal with exogenous enzymes: Effects on weight gain, feed conversion, nutrient digestibility and gross morphology of the gastrointestinal tract of growing broiler chicks. British Poultry Science. 44:3. 427-437.
6. Gracia M i in. (2003). Alpha-amylase supplementation of broiler diets based on corn. Poultry Science. Volume 82. Issue 3. 436-442.
7. Khattak F. i in. (2006). Enzymes in poultry nutrition. J. Anim. Plant Sci. 16 (1-2). 1-7.
8. Kiarie E. i in. (2013). The role of added feed enzymes in promoting gut health in swine and poultry. Nutr Res Rev. 26(1).71-88.
9. Mathlouthi N. i in. (2003). Effect of xylanase and glucanase supplementation of wheat- or wheat- and barley-based diets on the performance of male turkeys. British Poultry Science. 44:2 291-298
10. Nalle C. L. (2009). Nutritional evaluation of grain legumes for poultry. Praca doktorska. Massey University.
11. Perazzo C. i in. (2008). Economic and Environmental Impact of Using Exogenous Enzymes on Poultry Feeding. International Journal of Poultry Science. 7. (4). 311-314.
12. Pirgozliev V. (2019). Feed additives in poultry nutrition, Bulgarian Journal of Agricul- tural Science. 25(Suppl 1). 8–11
13. Sajilata M i in. (2006). Resistant Starch – a Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Institute of Food Technologists. 5. 1-17.
14. Senkoylu N i in. (2009). Effects of whole wheat with or without xylanase supplementation on performance of layers and digestive organ development. Italian Journal of Animal Science. 8:2. 155-163.
15. Svihus B. (2014). Starch digestion capacity of poultry. Poultry Science. Volume 93. Issue 9. 2394-2399.
16. Williams P. i in. (1997). Factors affecting non-starch polysaccharide digestibility in poultry. In: Morand-Fehr P. (ed.). Feed manufacturing in Southern Europe: New challenges. Zaragoza.CIHEAM. 125-134

17.   Wu Y. i in. (2004). Influence of exogenous enzyme supplementation on energy utilisation and nutrient digestibility of cereals for broilers. J. Sci. Food Agric. 84 (14). 1817-1822.