Bieżący numer

Archiwum

Niedoceniana gęsina. Wyjątkowość odżywcza mięsa gęsiego
Kinga Biernacka

Dostępność i różnorodność mięsa na krajowym rynku jest duża. Polski konsument chętnie wybiera drób i coraz częściej sięga po ptactwo pływające (kaczki, gęsi), które od wielu lat są doceniane przez naszych zachodnich sąsiadów, skupujących ponad 80% polskiej produkcji. W ostatnich latach rośnie spożycie gęsiny; obecnie statystyczny Polak zjada już powyżej 350 g tego mięsa rocznie, co jest wzrostem 20-krotnym w porównaniu ze spożyciem w latach ubiegłych. Nie jest to jednak znaczące spożycie w porównaniu ze spożyciem ptactwa grzebiącego (indyki, kurczaki), które sumarycznie wynosi ponad 20 kg rocznie na mieszkańca.
 
Piśmiennictwo:
1. Biesiada-Drzazga B., Janocha A., Koncerewicz A.-Przegląd hodowlany 01/2009, 15-17.
2. Mroczek J.-Polskie drobiarstwo 5/2017, 10-13
3. Grabowski T., Kijowski J., 2004 − Mięso i przetwory drobiowe. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
4. Krzywiński T., Tokarczyk G.-Przemysł Spozywczy-01/2016, 27-29
5. Krzywiński T., Tokarczyk G.- Przemysł Spożywczy 12/2015, 20-23
6. Nowicka K. -Zależność między jakością sensoryczną i składem chemicznym wędliny tradycyjnej
7. z gęsi rasy Białej Kołudzkiej-03/2019
8. Bełkot Z., Ziomek M., Gondek M.-Medycyna Weterynaryjna 2013, 69 (8)
9. Winek D.-Przemysł Spożywczy,01/2016, 7-8
10. Bielińska H., Badowski J., Herbut E., Połtowicz K., Wężyk S., 2007 − XIX International Poultry Symposium, Olsztyn, 103
11. Struktura, skład chemiczny, zmiany poubojowe i smakowitość mięsa drobiowego- pod redakcją Grabowskiego T., WNT, Warszawa 2004
12. Kijowski J.-Przemysł Spożywczy, 3/2000, (54), 10-11.
13. Rokicki T. − Gospodarka Mięsna 8/2006, 38-39.
14. Michalczuk M., Siennicka A.-Przegląd Hodowlany 11/2010, 26-29
15. Biesiada-Drzazga B., Górski J.Zesz. Nauk. Przegl. Hodow. PTZ. Chów i Hodowla Drobiu, 1998, 36, 367-375,
16. Janicki B.,Buzgała M.- Wpływ kolagenu na jakość technologiczną mięsa- Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2/2013 (87), 19 – 29
17. Biesiada-Drzazga B., Janocha A., Kubiak M., Szostek M., Czubaszek M.- Postępy Nauki i Technologii w Przemyśle Rolno-Spożywczym 2012 nr 2 t 67
18. Litwińczuk Z., 2004 − Surowce zwierzęce. Ocena i wykorzystanie, PWRiL, Warszawa
19. Pietrzak D.,Mierzejewska E. Mroczek J.,Michalczuk M.,Damaziak K.,Makarski M.,Adamczak L.- Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 574, 2013, 49–56
20. Gornowicz E., Lewko L. Gęsi-mięso-produkcja-spożycie- Nr b-2/ 2016 IZOO Państwowy Zakład Badawczy/Kraków 2016
21. Gawęcki W., Gomowicz E. -Gospodarka Mięsna, 7/2001, 42-44.
22. Biegniewska M.-Polskie drobiarstwo 5/2017, 46-49
23. Wajdzik J., 2018-Maszyny i technologie 5/2018
24. Połtowicz K. − Polskie Drobiarstwo 4/2006, 34-40.
25. Kunachowicz I., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.: Wartość odżywcza wybranych produktów
spożywczych i typowych potraw. PZWL. Warszawa. 2002
26. Biesiada-Drzazga B.-ActaSci.Pol.,Zootechnica5(2)2006,3–12
27. Lesiów T., 2003-Żywność 4(37) Supl
28. Grabowski T.- Wpływ czynników przyżyciowych na jakość mięsa drobiowego cz.II. Polskie Drobiarstwo, 2002, 9,15-19.
29. Rachwał A. − Polskie Drobiarstwo 6/2006, 19--22.
30. Technologia mięsa drobiowego pod. red. T. Grabowskiego. WNT, Warszawa 1993
31. Cieślakowska K.-Hodowla gęsi jako alternatywa dla produkcji świń, CDR, Radom 2019

32. Przyzagrodowy chów gęsi-Zeszyty Szkoleniowe ODR Minikowo 2012