Bieżący numer

Archiwum

Znaczenie probiotyków i metabolitów bakteryjnych w kontekście wspierania mikrobioty jelitowej drobiu
Aleksandra Dunisławska, Maria Siwek

Probiotyki, wg definicji FAO/WHO, to żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na gospodarza. Nie wszystkie probiotyki są równe. Cechy probiotyczne nie są związane z rodzajem bakterii, natomiast z wyselekcjonowanymi szczepami danego rodzaju. Bakterie wytwarzają metabolity, które są produktami ich metabolizmu. W literaturze fachowej coraz częściej spotkać się można również z terminem postbiotyk, który opisuje wszystkie komponenty bioaktywne produkowane przez bakterie. Do postbiotyków zaliczają się metabolity bakteryjne, fragmenty bakterii, jak również ich enzymy.
Literatura:
1.   Collins S.M., Surette M., Bercik P., 2012, The interplay between the intestinal microbiota and the brain. Nature Reviews Microbiology, 10 (11), 735-742.
2.   Mroczyńska M., Libudzisz Z., Gałęcka M., Szachta P., Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność metaboliczna. Prz Gastroenterol 2016 (4), 218-224.
3.   Gałęcka M, Bartnicka A, Szewc M, et al. Kształtowanie się mikrobioty jelitowej u niemowląt warunkiem zachowania zdrowia. 2016, 13: 359–367.
4.   Nurmi E., Rantala M., New aspekcts of Salmonella infection in broiler production. Nature 1973, 241:210-211.
5.   Roediger W.E., Moore A., Effect of short-chain fatty acid on sodium absorption in isolated human colon perfused through the vascular bed. Dig. Dis. Sci., 1981, 26: 100-106
6.   De Vadder F., Kovatcheva-Datchary P., Goncalves D., Vinera J., Zitoun C., Duchampt A., Bäckhed F., Mithieux, G., Microbiota-generated metabolites promote metabolic benefits via gut-brain neural circuits. Cell, 2014; 156: 84-96
7.   Czajkowska A., Szponar B., Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA) jako produkty metabolizmu bakterii jelitowych oraz ich znaczenie dla organizmu gospodarza, Postep Hig Med. 2018, 72: 131-142
8.   Zhernakova A., Kurilshikov A., Bonder M.J., Tigchelaar E.F., Schirmer M., Vatanen T., Mujagic Z., Vila A.V., Falony G., Vieira-Silva S. and Wang J. Population-based metagenomics analysis reveals markers for gut microbiome composition and diversity. Science, 2016, 352(6285), 565-569.
9.   Szabo G., Gut–Liver Axis in Alcoholic Liver Disease. Gastroenterology 2015, 148, 30–36.
10.               Hendrikx T., Schnabl B. Indoles: metabolites produced by intestinal bacteria capable of controlling liver disease manifestation. J. Intern. Med. 20189, 286, 32–40.
11.               Bednarczyk M, Urbanowski M, Gulewicz P., Kasperczyk K., Maiorano G., Szwaczkowski T. Field and in Vitro Study on Prebiotic Effect of Raffinose Family Oligosaccharides in Chickens. Bull Vet Inst Pulawy 2011, 55:465–469.
12.               Maiorano G., Sobolewska A., Cianciullo D., Walasik K., Elminowska-Wenda G., Slawinska A., Tavaniello S., Zylinska J., Bardowski J., Bednarczyk M. Influence of in ovo prebiotic and synbiotic administration on meat quality of broiler chickens. Poult Sci 2012, 91:2963–9. doi: 10.3382/ps.2012-02208
13.               Slawinska A., Plowiec A., Siwek M., Bednarczyk M. Long-Term Transcriptomic Effects of Prebiotics and Synbiotics Delivered In Ovo in Broiler Chickens. PLoS One 2016, 11:e0168899. doi: 10.1371/journal.pone.0168899
 

14.               Dunislawska A., Slawinska A., Bednarczyk M., Siwek M. Transcriptome modulation by in ovo delivered Lactobacillus synbiotics in a range of chicken tissues. Gene 2019, 698, 27-33.