Bieżący numer

Archiwum

Konsumpcja jaj w Polsce w latach 2016-2019 (według danych makroekonomicznych)
Krystyna Świetlik

Jaja są bogatym źródłem istotnych w żywieniu człowieka składników odżywczych, stąd ich konsumpcja odgrywa ważną rolę w codziennej diecie. W swoim składzie zawierają wysokiej jakości białko, składniki mineralne oraz witaminy, przy relatywnie niskim poziomie tłuszczu (Wiechetek 2017).
Literatura:
1.       Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017, GUS, Warszawa 2018, s. 60.
2.       Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018, GUS, Warszawa 2019, s. 62.
3.       Conway A., Global egg consumption rising with changing diets, Poultry Trends 2019, no 11, s. 58-63, www.poutrytrends.com.201911/index.php?startid=58#/1.
4.       Dybowski G. (red.), Rynek drobiu i jaj. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, KOWR, MRiRW, Warszawa 2018, seria: Analizy rynkowe nr 54, s. 30-34.
5.       EU Agricultural Outlook for Markets and Income 2019-2030, OECD Publishing, Paris/Rome 2019, s. 87, https://ec.europa.eu/agri-outlook.
6.       FAO Food Balance, FAO New York 2020,  https://www.fao.org/faostat/en/#data.
7.       Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 2.
8.       Hryszko K. (red.), Rynek ryb. Stan i perspektywy,           IERiGŻ-PIB, MIR-PIB, MRiRW, Warszawa 2019, Seria: Analizy rynkowe nr 30, s. 29.
9.       Mirowski A., Jaja jako źródło witamin, cz. I, Polskie Drobiarstwo 2016, nr 3, s. 20-22.
10.   Pieszka M., Barowicz T., Jajko nie tylko źródłem składników odżywczych, Polskie Drobiarstwo 2019, nr 4, s. 2-7.
11.   Polski eksport jaj konsumpcyjnych w 2018 roku, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Poznań 2019, https://kipdip.org.pl/handel-zagraniczny-jaja.
12.   Rehault S., Guyot N., Nys Y., The Golden Egg: Nutritional Value, Bioactivities, and Emerging Benefits for Human Health, Nutrients 2019, no 11(3), s. 1-26, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6470839/.
13.   Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, GUS Warszawa 2019a, s. 452.
14.   Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, GUS, Warszawa 2019b, s. 67.
15.   Skup i ceny skupu produktów rolnych w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 39.

16.   Wiechetek M., Właściwości odżywcze jaja kurzego, Polskie Drobiarstwo 2017, nr 5, s. 50-54.