Bieżący numer

Archiwum

Zastosowanie średnio-łańcuchowych kwasów tłuszczowych w żywieniu drobiu.
Katarzyna Perz, Marcin Hejdysz

 Choroby drobiu powodowane przez różne mikroorganizmy mogą negatywnie oddziaływać na opłacalność produkcji drobiarskiej i w sytuacjach szerokiego spektrum działania danej grupy patogenów, powodować istotne straty ekonomiczne. Dodatkowo stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, których bezpieczeństwo jest najistotniejszym aspektem branym pod uwagę podczas prowadzenia produkcji drobiarskiej oraz przy obrocie produktów drobiowych. Z tego powodu niezwykle istotne jest przestrzeganie zasad szeroko pojętej bioasekuracji. Ponadto, duże znaczenie wpływające na ograniczenie rozwoju patogenów mogą mieć także różnego rodzaju dodatki paszowe stosowane w żywieniu drobiu m. in. kwasy organiczne.

Literatura:
1.       Apajalahti J. 2004. Characteristics of the gastrointestinal microbial communities, with special reference to the chicken. World’s Poultry Science Association. Vol. 60. 223-232.
2.       Bedford M. 2000. Removal of antibiotic growth promoters from poultry diets: implications and strategies to minimise subsequent problems. World’s Poultry Science Journal. Vol. 56. 347-365.
3.       Byrd J.A. 2001. Effect of lactic acid administration in the drinking water during pre-slaughter feed withdrawal on Salmonella and Campylobacter contamination of broilers. Poultry Sci. 80. 278–283.
4.       Chotikatum S. i in. 2009. Effects of Medium Chain Fatty Acids, Organic Acids and Fructo-oligosaccharide on Cecal Salmonella Enteritidis Colonization and Intestinal Parameters of Broilers. Thai J. Vet. Med. 39 (3). 245-258.
5.       Clavijo V i Vives Flórez M. J. 2017. The gastrointestinal microbiome and its association with the control of pathogens in broiler chicken production. A review. Poultry Science 97. 1006-1021.
6.       Demir S. 2003. The use of natural feed additives as alternatives for an antibiotic growth promoter in broiler diets. British Poultry Science. 44. 44-45.
7.       Dumonceaux T. J. 2006. Characterization of Intestinal Microbiota and Response to Dietary Virginiamycin Supplementation in the Broiler Chicken. Environmental Microbiology. Vol.72. No. 4. 2815-2823.
8.       Evans. N. P. i in. 2017. Investigation of Medium Chain Fatty Acid Feed Supplementation for Reducing Salmonella Typhimurium Colonization in Turkey Poults. Foodborne Pathogens and Disease. Vol.14. No. 9. 531-536.
9.       Fushiki T. i in. Swimming Endurance Capacity of Mice is Increased by Chronic Consumption of Medium-Chain Triglycerides. The Journal of Nutrition. Volume 125. Issue 3. 531–539.
10.   Hejdysz M. i in. 2012. Effect of medium chain fatty acids (MCFA) on growth performance and nutrient utilization in broiler chickens. Scientific Annals of Polish Society of Animal Production. Vol. 8. No. 3. 9-17.
11.   Khan S. H. i Iqbal J. 2016. Recent advances in the role of organic acids in poultry nutrition. Journal of Applied Animal Research. 44(1). 359-369.
12.   Khatibjoo A. i in. 2018. Effects of dietary short- and medium-chain fatty acids on performance, carcass traits, jejunum morphology, and serum parameters of broiler chickens. Journal of Applied Animal Research. 46.1. 492-498.
13.   Lipiński K. i in. 2016. The effectiveness of the preparation medium-chain fatty acids (MCFA) and a herbal product on the growth performance of turkeys. Polish Journal of Natural Sciences. Vol. 31(1). 47-57.
14.   Lu J i in. 2003. Diversity and succession of the intestinal bacterial community of the maturing broiler chicken. Appl Environ Microbiol 69. 6816–6824.
15.   Majewska T. 2017. Drobiarstwo niekonwencjonalne. Rola flory bakteryjnej w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego i ochronie zdrowia ptaków. Pro Agricola. ISBN: 978-83-917877-2-4.
16.   McWhorter T. J. i in. 2009. The integration of digestion and osmoregulation in the avian gut. Biol. Rev. 84. 533-565.
17.   Przeniosło-Siwczyńska M. i Kwiatek K. 2013. Dlaczego zakazano stosowania w żywieniu zwierząt antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Życie weterynaryjne. 88(2). 104-108.
18.   Raza A. 2019. An update on carbohydrases: growth performance and intestinal health of poultry. Heliyon.Volume 5. Issue 4. 1-17.
19.   Rehman H.U. i in. 2007. Indigenous bacteria and bacterial metabolic products in the gastrointestinal tract of broiler chickens. Arch Anim Nutr 61. 319–335.
20.   Ricke S. C. 2003. Perspectives on the Use of Organic Acids and Short Chain Fatty Acids as Antimicrobials. Poultry Science. 82. 632-639.
21.   Sekelja M. i in. 2012. Abrupt temporal fluctuations in the chicken fecal microbiota are explained by its gastrointestinal origin. Appl Environ Microbiol 78. 2941–2948.
22.   Shokrollahi Z. i in. 2014. Effects of dietary medium- chain fatty acids on performance, carcass characteristics, and some serum parameters of broiler chickens. British Poultry Science. 55.5. 662-667.
23.   Solis de los Santos F. 2009. The natural feed additive caprylic acid decreases Campylobacter jejuni colonization in market-aged broiler chickens. Poultry Science. 88. 61-64.
24.   Stanley D. i in. 2014. Microbiota of the chicken gastrointestinal tract: influence on health, productivity and disease. Appl Microbiol Biotechnol. 98. 4301-4310.
25.   Świątkiewicz S. i in. 2010. Laying performance and eggshell quality in laying hens fed diets supplemented with prebiotics and organic acids. Czech J. Anim. Sci. 55(7). 294-306.
26.   Wang J.P. i Kim I. H. 2011. Effect of caprylic acid and Yucca schidigera extract on production performance, egg quality, blood characteristics, and excreta microflora in laying hens. British Poultry Science. 52(6). 711-717.