Bieżący numer

Archiwum

Antyoksydacyjne właściwości witaminy C w żywieniu drobiu
Agata Dankowiakowsk

 W ostatnich dziesięcioleciach produkcja drobiarska rozwija się intensywnie. Krótki cykl produkcyjny oraz wysoka wydajność przy niskim spożyciu paszy mają ogromne znaczenie, szczególnie wobec stale rosnącej populacji ludzi. Rozwój sektora drobiarskiego obejmuje również inne branże, powiązane z produkcją, a mianowicie przemysł paszowy, ubojnie, produkcję leków weterynaryjnych oraz produkcję szczepionek.

Literatura:
Ali M.T., Howlider M.A.R., Azad A.K., Rahman M.S. 2010. Vitamin C and electrolyte supplementation to support growth and meat yield of broilers in a hot humid environment. J. Bangladesh Agril. Univ. 8(1): 57–60.
 
Dmoch M., Solan M. 2008. Rola witaminy C w organizmach ptaków domowych. Wiadomości Zootechniczne, R. XLVI, 2: 21-28.
 
Lechowski J. 1998. Korelacja między magnezem a witaminą C w ich wchłanianiu jelitowym u kurcząt. Med. Wet., 54, 7: 485-488.
 
McDowell L.R., Ward N.E, Optimum vitamin nutrition for poultry. International Poultry Production. 16 (4), 29-34.
 
Nagórna-Stasiak B., Kowalczyk M., Lechowski J. 2000. Witamina C w narządach wewnętrznych gęsi. Med. Wet., 56, 3: 190-193.
 
Nagórna-Stasiak B., Kowalczyk M., Lechowski J.,Rogus M. 2001. Witamina C w mięśniach, sercu i wątrobie kaczek. Med. Wet., 57, 4: 268-272.
 
Yigit A.A., Dikicioglu T., YARIM G. 2002. Effects of increases in vitamin C supplementation in the laying hen rations on serum concentrations of vitamin C and vitamin A. Revue Méd. Vét., 153, 8-9, 563-566.