Bieżący numer

Archiwum

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych w budownictwie inwentarskim
Przemysław Marek

Temat zastosowania odnawialnych źródeł energii w związku ze zmianami klimatycznymi, przyjętymi zobowiązaniami ochrony środowiska oraz poszukiwaniem ekonomicznych rozwiązań jest coraz bardziej aktualny. Czy energia, której obecne ceny mają znaczący udział w produkcji zwierzęcej, może być darmowa? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sama energia może być darmowa, jednak jej pozyskanie zawsze rodzi koszty inwestycyjne.
Literatura:
Grzybek A, Pawlak J, 2015,Technologie produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz koszty i bariery ich stosowania, Wydawnictwo ITP Warszawa
Monografia pod redakcją: Dach J., Szulc R.; współautorzy: Adamczyk F.,

Janczak D., Lenarczyk J., Rzeźnik I, Rzeźnik W., Zbytek Z.; 2014, Kierunki rozwoju ekoenergetyki w polskim rolnictwie, Kraków