Bieżący numer

Archiwum

Wszołowica - najczęściej diagnozowana wiosną parazytoza w przyzagrodowych stadach kur
Bartłomiej Tykałowski, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Tykałowska, Andrzej Koncicki

Wiosna to najpiękniejsza ze wszystkich pór roku. Przyroda budzi się do życia po zimowym odpoczynku. Niestety, okres przejściowy pomiędzy zimą a wiosną niesie ze sobą duże ryzyko wystąpienia wielu chorób w przyzagrodowych stadach kur. Jest to związane zarówno ze zmieniającą się dynamicznie aurą, jak również z biologią wielu groźnych dla ptaków patogenów i ich wektorów.

Literatura:

1.            Furmaga S. Choroby pasożytnicze zwierząt mięsożernych i drobiu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin, 1980, 63-128.5

2.            Kummerfeld N. Pasożyty. W: Praktyka kliniczna: Zwierzęta egzotyczne. Ssaki, ptaki i zwierzęta zmiennocieplne, red. Zajączkowski J. Wyd. Galaktyka, Łódź, 2009, 599-605.4

3.            Lonc E., Okulewicz A.: Choroby pasożytnicze- Parazytozy. W: Choroby drobiu, red. Mazurkiewicz M. Wrocław, 2011, 566-569.2

4.            Stenzel T., Tykałowski B., Mazur-Lech B., Koncicki A. Infection of wildlife birds in serological screening. Bull Vet Inst Pulawy, 2008, 52, 63-66.

5.            Trees A.J. Choroby pasożytnicze. W: Pattison M.,  McMullin P., Bradbury J., Alexander D. Choroby drobiu. Red. wyd. polskiego Wieliczko A., Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2008, 530-556.3