Bieżący numer

Archiwum

Oregano i jego właściwości
Teresa Banaszkiewicz

 Wzrastające zapotrzebowanie konsumentów na tzw. ekologiczną i bezpieczną żywność  powoduje  coraz szersze wykorzystanie  ziół i produktów uzyskiwanych na ich bazie w żywieniu.  Obecność w ziołach wielu związków czynnych oraz  występowanie ich w unikatowych kombinacjach powoduje, że poszczególne rośliny zielarskie charakteryzują się swoistymi właściwościami. Jedną z  roślin zielarskich na którą zwraca się szczególną uwagę w ostatnim czasie jest oregano.

Literatura:

1.            Ayala L., Silvana N., Zocarrato I.,  Gómez S. Use of vulgar oregano (Origanum vulgare) as phytobiotic in fattening rabbits. Cuban Journal of Agricultural Science, 2011, 45, 2, 159-161.

2.            Bernstein N., Chaimovitch D., Dudai N. Effect of irrigation with secondary treated effluent on essential oil, antioxidant activity, and phenolic compounds in oregano and rosemary. Agronomy  Journal, 2009, 101, 1, 1-10.

3.            Bozin B., Mimica-Dukic N., Simin N., Anackov G. Characterization of the volatile composition of essential oils of some Lamiaceae spices and the antimicrobial and antioxidant activities of the entire oils. J.Agric.Food Chem. 2006, 54, 1822-1828.

4.            Burt S. Reindeers R.D. Antibacterial activity of selected plant essential oils against  E.coli O157:H7, “Letters in Applied Microbiology”, 2003, 36(3), 162-167.

5.            Capecka E., Mareczek A.,  Leja M. Antioxidant activity of fresh and dry herbs of some Lamiaceae species. Food Chemistry, 2005, 93, 2, 223-226.

6.            Dambolena J.S., Zunino M.P., Lucini E.I., Olmedo R., Banchio E., Bima P.J., Zygadło J.A. Total phenolic content, radical scavenging properties, and essential oil composition of Origanum species from different populations. J.Agric. Food Chem., 2010, 58 (2), 1115-1120.

7.            Fecka I., Mazur A., Cisowski W. Kwas rozmarynowy, ważny składnik terapeutyczny niektórych surowców roślinnych. Post. Fitoterapii, 2002,  8, 1-2, 20-25.

8.            Fujie A., Yoshida K.,  Oba, K. Antioxidative phenolic acids from oregano (Origanum vulgare L.) leaves. Journal-Japanese Society of Food Science and Technology, 2003, 50, 9, 404-410.

9.            Głowacka A., Bednarek-Gejo A., Trojanowska D., Mianowany M., Budak A. Assesment of in vitro antifungal activity of preparation „fin Candinis”against Candida strains. Acta Mycologica,  2012,47(1), 27-34.

10.          Grela E.R. Dodatki paszowe, Żywienie bydła. Praca zbiorowa pod red. Mikołajczaka, Bydgoszcz, Wyd.ATR, 2006, 338-359.

11.          Hać-Szymańczuk E., Lipińska E., Grzegrzółka O. Ocena aktywności przeciwbakteryjnej oregano (Origanum vulgare L.). Bromat.Chem.Toksykol., 2012, XLV, 3, 308-314.

12.          Hussain A. I., Anwar F., Rasheed S., Nigam P. S., Janneh O., Sarker S. D. Composition, antioxidant and chemotherapeutic properties of the essential oils from two Origanum species growing in Pakistan. Revista Brasileira de Farmacognosia, 2011, 21, 6, 943-952.

13.          Karimi A., Yan F., Coto C., Park J. H., Min Y., Lu C., Gidden J.A., Lay Jr J.O., Waldroup P. W. Effects of level and source of oregano leaf in starter diets for broiler chicks. The Journal of Applied Poultry Research, 2010, 19, 2, 137-145.

14.          Karpouhtsis I., Pardali E., Feggou E., Kokkini S., Scouras Z.G., Mavragani-Tsipidou P. Insecticidal  and genotoxic activities of oregano essential oils. J.Agric. Food Chem., 1998,  46(3), 1111-1115.

15.          Kulisic T., Radonic A., Katalinic V., Milos M. Use of different methods for testing antioxidative activity of oregano essential oil.Food Chem., 2004., 85, 633-640.

16.          Lemhadri A., Zeggwagh N.A., Maghrani  M., Jouand H., Eddouks M. Antihyperglycaemic activity of the aqueous extract of Origanum vulgare growing wild in Tafilalet region. J.Ethnopharmacol., 2004,  92, 251-256.

17.          Leszczyńska H. Wartość przeciwutleniająca oregano. 2012, 4wymiar.pl

18.          Michalczuk M., Siennicka A. Olejki eteryczne i ich dobroczynne właściwości. Hodowca Drobiu, 2008, 8, 22-26.

19.          Mitsch P., Zitterl-Eglseer K., Köhler B., Gabler C., Losa R., Zimpernik I. The effect of two different blends of essential oils components on the proliferation of Clostridium perfringens in the intestines of broiler chickens. Poult. Sci., 2004, 83–669.

20.          Nedorostova L., Kloucek P., Kokoska L., Stolcova M., Pulkrabek J. Antimicrobial properties of selected essential oils in vapour phase against foodborne bacteria. Food Cont., 2009, 20(2), 157-160.

21.          Nostro A., Blanco A.R., Cannatelli M.A., Enea V., Flamini G., Morelli I., Roccaro A.S., Alonzo V. Susceptibility of methicillin-resistant Staphylococci to oregano essential oil, carvacrol and thymol. FEMS Microbiol.Lett., 2004, 230(2), 191-197.

22.          Nurzyńska-Wierdak R. Herb yield and chemical composition of common oregano (Origanum vulgare L.) essential oil according to the plant’s developmental stage. Herba Polonica, 2009, 55, 3, 55-62.

23.          Pisul  K. Olejki eteryczne- wersja wysłana-Pisul 16-09-2007.doc.

24.          Poprzędzki W. Ziołolecznictwo. PWN,Warszawa. 1990.

25.          Radušienė J., Ivanauskas L., Janulis V., Jakštas V. Composition and variability of phenolic compounds in Origanum vulgare from Lithuania. Biologija, 2008, 54, 1, 45-49.

26.          Rao G. V., Mukhopadhyay T., Annamalai T., Radhakrishnan N., Sahoo M. R. Chemical constituents and biological studies of Origanum vulgare L. Pharmacognosy research, 2011,  3, 2, 143-145.

27.          Rodriguez-Meizoso I., Marin F.R., Herrero M., Senorans F.J., Reglero G., Cifuentes A., Ibanez  E. Subcritical water extraction of nutraceuticals with antioxidant activity from oregano. Chemical and functional characterization. J.Pharmaceut.Biomed.Analys., 2006, 41, 1560-1565.

28.          Sahin F., Güllüceb M., Dafererad D., Sökmene A., Sökmenf M., Polissioud M., Agarc G., Özerg H. Biological activities of the essential oils and methanol extract of Origanum vulgare ssp.vulgare in the Eastern Anatolia region of Turkey. Food Control, 2004, 15, 549-557.

29.          Santoro G.F., das Gracas Cardoso M., Guimaraes L.G. Effect of oregano (Origanum vulgare L.) and thyme (Thymus vulgaris L.) essential oils on Trypanosoma cruzi ( Protozoa:kinetoplastida) growth and ultrastructure. Parasitol.Res., 2007, 100(4), 783-790.

30.          Siddiqui Y.M., Ettayebi M., Haddad A., Al-Ahdal M.N. Effect of essential oils on the enveloper viruses: antiviral activity of oregano oils on herpes simplex viruses type I and newcastle disease viruses. Medical Sciences Research, 1996, 24(3), 185-186.

31.          Tognolini M., Barocelli E., Ballabeni V., Bruni R., Bianchi A., Chiavarini  M., Impicciatore M. Comparative screening of plant essential oils: Phenylopropanoid moiety as basic core for antiplatelet activity. Life Sci., 2006, 78, 1419-1432.

32.          Toncer O., Karamou S., Kizil S., Dirac E. Changes in essentials composition of oregano (Organum onites L.) due to diurnal variations of different development  stages. Not.Bot.Hort.Grobot.Cluj, 2009, 37(2), 177-181.

33.          Verma R. S., Padalia R. C., Chauhan A., Verma R. K., Yadav A. K.,  Singh H. P. Chemical diversity in Indian oregano (Origanum vulgare L.). Chemistry & Biodiversity, 2010, 7, 8, 2054-2064.

34.          Vokou D., Tziolas M., Bailey S.E.R. Essential-oil-mediated interactions between oregano plants and Helicidae grazers. J.Chem. Ecol., 1998, 24(7), 1187-1202.

35.          Yoshino K., Higashi N., Koga K. Antioxidant and anti-inflammatory activities of oregano extract. J.Health Sci., 2006, 52(2), 169-173.