Bieżący numer

Archiwum

Przypadek zakażenia kurcząt brojlerów astrowirusami kurzymi ( CastV) i wirusem zapalenia nerek (ANV)
Wojciech Grudzień, Marta Krupa, Sylwia Winter, Felix Winter

Astrowirusy są szeroko rozprzestrzenione w populacji zwierząt. Dzielimy je na dwie grupy: Mamastrovirus (występujące u ssaków) i Avastrovirus (identyfikowane w populacji ptaków). Zakażenia astrowirusami występują stwierdzane są u wielu gatunków ssaków w tym: ludzi, świń, jagniąt, cieląt, psów, kotów, myszy, myszy.
 
Literatura:
 
1.    Duszyńska-Stolarska O., 2015. Astrowirusy, rotawirusy i reowirusy u ptaków. Indyk Polski 3/2015:65-69.
2.    Domańska-Blicharz K. , Seroka A. , Minta Z., 2011. Zakażenia astrowirusami u drobiu. Magazyn Weterynaryjny (5): 396-397.
3.    Jacukowicz A. Występowanie astrowirusów u drobiu. Zakład Chorób Drobiu, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach; http://www.rsi2004.lubelskie.pl/doc/sty7/art/Jacukowicz_Anna_art.pdf
4.    Jacukowicz A. Ocena występowania i charakterystyka molekularna astrowirusów w populacji drobiu grzebiącego w Polsce. Zakład Chorób Drobiu Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy; http://www.rsi2004.lubelskie.pl/doc/sty7/opis/Jacukowicz_Anna_opis.pdf
5.    Mazurkiewicz M. (Red.) Choroby drobiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
6.    Pattison M., McMullin P. F., Bradbury J. M., Alexander D. J. Choroby drobiu. Wydawnictwo ELSEVIER, Wrocław 2011.
7.    Sajewicz-Krukowska J., Pać K., Domańska-Blicharz K., 2015. Przypadek choroby „białych piskląt”. Polskie Drobiarstwo, Suplement 1/2015: 24-27.